Infoskjermen sin logo

Vilkår for Infoskjermen


Innhold på denne siden


Kortversjon

Vi, Favo AS (heretter kalt "Favo"), driver webtjenesten Infoskjermen, som er en abonnementstjeneste for å vise og administrere Innhold på infoskjermer.

Infoskjermen og PinToMind er to navn på samme løsning, som brukes i henholdsvis Norge og resten av verden. Med "Infoskjermen" menes begge i denne Avtalen. Om du foretrekker engelsk kan du lese en engelsk versjon av avtalen på nettsiden for PinToMind.

Vi håper du liker og vil bruke løsningen vår. Samtidig ber vi deg være ansvarlig med hensyn til hva du publiserer. Vær spesielt oppmerksom på at du har alle nødvendige samtykker og tillatelser og at ikke-tillatt Innhold som er nevnt nedenfor ikke vises eller blir linket til fra din konto.

Hvis du oppdager Innhold på Infoskjermen som du mener bryter våre vilkår for bruk, ber vi om at du sender en e-post til support@infoskjermen.no.


Vilkår for bruk av tjenesten

Følgende vilkår og betingelser regulerer all bruk av Infoskjermen og alt Innhold og tilhørende produkter og tjenester tilgjengelig på eller via nettsiden ("Tjenesten").

Tjenesten eies og drives av Favo. Tjenesten tilbys under forutsetning av din godkjennelse og aksept, uten forbehold, av alle vilkårene og betingelsene, og alle andre driftsregler, lover, reguleringer (inkludert, og uten begrensning, Favos personvernerklæring) og prosedyrer som kan bli publisert fra tid til annen på denne nettsiden (samlet kalt "Avtalen").

Vennligst les Avtalen nøye før du bruker Tjenesten. Ved å bruke Tjenesten, godtar du å bli bundet av vilkårene og betingelsene i denne Avtalen. Hvis du ikke er enig i alle vilkårene og betingelsene i denne Avtalen, får du ikke tilgang til Tjenesten. Disse vilkårene er å anse som et tilbud fra Favo, og aksept er uttrykkelig begrenset til disse vilkårene. Tjenesten er kun tilgjengelig for personer som er minst 13 år gamle, og ved aksept av Avtalen innestår du for at du er over 13 år.

1. Din Infoskjermen-konto

Du er ansvarlig for å opprettholde sikkerheten for alt Innhold på kontoen din. Du er fullt ut ansvarlig for alle aktiviteter som skjer på kontoen. Favo vil ikke være ansvarlig for eventuelle handlinger eller unnlatelser fra deg, herunder, men ikke begrenset til eventuelle skader av noe slag som er oppstått som følge av slike handlinger eller unnlatelser.

2. Ansvar bidragsytere og brukere

Hvis du benytter en konto, publiserer på skjermene, eller på annen måte gjør, eller tillater en tredjepart å gjøre materiale tilgjengelig ved hjelp av Tjenesten (hvilke som helst type materiale; "Innhold"), er du fullt ut ansvarlig for Innholdet i, og eventuelle skader og alt økonomisk tap som følge av det Innholdet, herunder, men ikke begrenset til å innhente alle nødvendige samtykker og tillatelser til å behandle, publisere og lagre Innholdet. Dette gjelder uansett om det aktuelle Innholdet utgjør tekst, grafikk, video, en lydfil, eller annet innhold.

Ved å gjøre Innhold tilgjengelig, garanterer du at:

 • Nedlasting, kopiering og bruk av Innholdet ikke vil krenke tredjeparters eiendomsrett til immaterielle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til opphavsrett, patent, varemerke og/eller forretningshemmeligheter.
 • Hvis din arbeidsgiver har rettigheter til Innholdet du benytter, må du enten (i) ha fått tillatelse fra arbeidsgiver til å poste eller gjøre tilgjengelig Innhold, inkludert, men ikke begrenset til programvare, eller (ii) ha sikret fra arbeidsgiver en fraskrivelse til alle rettigheter i eller til Innholdet.
 • Du har overholdt tredjeparts lisenser knyttet til Innhold, og har gjort alt som er nødvendig for å kunne bringe videre til sluttbrukerne eventuelle nødvendige vilkår.
 • Innholdet inneholder ikke og installerer ikke virus, eller annet skadelig og/eller ødeleggende Innhold.
 • Innholdet ikke er spam, ikke er maskingenerert eller tilfeldig generert, og ikke inneholder uetisk eller uønsket kommersielt Innhold utformet for å drive trafikk til tredjeparts nettsider eller øke søkemotorrangeringer av tredjeparts nettsider, eller til ytterligere ulovlige handlinger (slik som phishing) eller til å villede mottakere om kilden av materialet (for eksempel etterligning).
 • Innholdet ikke er pornografisk, ikke inneholder trusler eller oppfordrer til vold, og ikke krenker personvern eller rettighetene til en tredjepart.
 • Din Infoskjermen-konto ikke blir annonsert via uønskede elektroniske meldinger som spam, linker på nyhetsgrupper, epostlister, blogger og nettsteder, og lignende uønskede salgsfremmende metoder.
 • Innholdet ikke er av en slik art som villeder de som ser Innholdet ditt til å tro at du er en annen person eller selskap. For eksempel er kontoens, skjermenes og brukerens URL eller navn ikke navnet på en annen person enn deg selv eller et annet selskap enn ditt eget.
 • i tilfeller hvor Innhold omfatter datakode på Favos forespørsel gi Favo nøyaktige kategoriseringer og beskrivelser av type, oppbygning, bruksområder og effekter av slikt Innhold.

Ved å sende Innhold til Favo for inkludering på Infoskjermen-kontoen din, gir du Favo lisens til i henhold til denne Avtale å reprodusere, modifisere, tilpasse og publisere Innhold kun for det formål å vise og distribuere på Infoskjermen.

Uten å begrense noen av de ovenfor nevnte forpliktelser og garantier, har Favo rett (men ikke plikt) til å, etter Favos skjønn (i) nekte eller fjerne ethvert Innhold som, etter Favos rimelige mening bryter Favo policyer eller på noen måte er skadelig eller støtende, eller (ii) si opp eller nekte tilgang til og bruk av Tjenesten til noen person eller enhet av samme årsaker. Favo vil ikke ha noen plikt til å gi tilbakebetaling av beløp som tidligere er betalt til Favo og fraskriver seg samtidig ethvert ansvar for tap som oppstår i denne forbindelse.

I det tilfelle at Innholdet inneholder personopplysninger i samsvar med norsk personopplysingslov, herunder EUs forordning nr. 2016/679 (GDPR) som er inkorporert i henhold til norsk lov, vil Favo behandle slike personopplysninger som en databehandler på vegne av kunden som behandlingsansvarlig. All behandling av personopplysninger som en del av Innholdet, er regulert i Databehandleravtalen.

3. Betaling og fornyelse

Generelt grunnlag

Du samtykker i å betale Favo de månedlige eller årlige avgiftene angitt for Tjenesten. Betalinger vil bli belastet på forhånd fra den dagen du registrerer deg og vil dekke bruken av denne Tjenesten for en månedlig eller årlig tegningsperiode, som nærmere angitt. Mottatte betalinger refunderes ikke.

Automatisk fornyelse

Med mindre du varsler Favo før utløpet av gjeldende fakturaperiode om at du vil avbryte abonnementet, vil det automatisk bli fornyet og du gir oss tillatelse til å ta betalt for den gjeldende årlige eller månedlige abonnementsprisen (samt eventuelle avgifter) ved hjelp av kredittkort eller annen betalingsform vi har registrert på deg.

Ved tilfeller hvor kunden over tid bruker mer enn abonnementet de betaler for tilsier, kan Favo oppgradere kontoen samtidig som de informerer kunden om dette.

Avbestilling og oppsigelse

Bare når du har klikket på lenke til "Avslutt konto" har du faktisk kansellert Infoskjermen-kontoen din. En e-post eller telefon til oss anses ikke som en offisiell avslutning.

Videresalg

Videresalg av administrasjon av skjermer og funksjonalitet fra kontoer er ikke tillatt. Dette gjelder for eksempel i tilfeller hvor en forhandler har én konto og videreselger tilgang til skjermer til flere mindre kunder. Alle kunder skal ha egen konto, det skal ikke samles flere kunder på én konto hos forhandler e.l.

4. Ansvar for besøkende og brukere

Favo har ikke sett over, og kan ikke se over det materiale, inkludert dataprogrammer, lagt ut på alle Infoskjermen-kontoer, og kan derfor ikke være ansvarlig for materialets Innhold, bruk eller virkning. Du aksepterer at Favo ved å tilby Tjenesten ikke har kontrollert eller gir sin tilslutning til materialet som blir lagt ut, eller mener at slikt materiale er nøyaktig, nyttig eller ikke-skadelig.

Du er ansvarlig for å ta forholdsregler som er nødvendige for å beskytte deg selv og dine datasystemer mot virus og annet skadelig eller destruktivt Innhold. Infoskjermen-kontoen kan, uten at Favo vet om det, inneholde Innhold som på en eller annen måte er støtende eller uanstendig, samt Innhold som inneholder tekniske unøyaktigheter, skrivefeil, og andre feil. Kontoen kan også inneholde materiale som krenker personvern eller ytringsfrihet, eller krenker immaterielle rettigheter og andre eiendomsrettigheter til tredjeparter, eller nedlasting, kopiering eller bruk av disse er underlagt ytterligere vilkår og betingelser, uttrykte eller implisitte. Favo fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader som skyldes bruk av besøkende og brukere av Infoskjermen-skjermer.

5. Innhold på andre nettsider

Vi har ikke sett over, og kan ikke se over, materiale, inkludert dataprogrammer, som er gjort tilgjengelig gjennom nettsteder og nettsider som Infoskjermen linker til, og som linker til Infoskjermen. Favo har ingen kontroll over andre nettsteder og websider enn Infoskjermen-nettsiden, og er ikke ansvarlig for Innholdet eller bruken av dem. Du aksepterer at Favo ikke innestår for eller støtter andre nettsteder, når du linker til en tredjeparts nettside i Infoskjermen. Du er ansvarlig for å ta forholdsregler som er nødvendig for å beskytte deg selv og dine datasystemer mot virus og annet skadelig eller destruktivt Innhold. Favo fraskriver seg ethvert økonomisk ansvar for eventuelle skader som følge av din bruk av ikke-Infoskjermen nettsteder og nettsider.

6. Brudd på immaterielle rettigheter

På samme måte som Favo ber andre om å respektere sine immaterielle rettigheter, respekterer også Favo andres immaterielle rettigheter. Hvis du mener at materialet som ligger på eller er koblet til ved Infoskjermen bryter din opphavsrett, oppfordrer vi deg til å varsle Favo ved å sende e-post til support@infoskjermen.no. Varsler vil blir fulgt opp slik Favo vurderer det mest hensiktsmessig. Dette vil kunne være ved å fjerne krenkende materiale eller deaktivere alle koblinger til materiale som krenker opphavsretten. Favo vil kunne avslutte brukerens tilgang til og bruk av Tjenesten dersom det er grunn til å tro at det krenker opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter som tilhører Favo eller andre, men Favo fraskriver seg ethvert ansvar dersom slik brukertilgang ikke avsluttes. I tilfelle av slik oppsigelse vil ikke Favo ha noen plikt til å gi en tilbakebetaling av noen beløp som tidligere er betalt til Favo.

7. Immaterielle rettigheter

Denne Avtalen overfører ikke fra Favo til deg Favos eller tredjeparts immaterielle rettigheter. Slike rettigheter eies og vil forbli utelukkende Favos rettigheter. Favo, Favo-logoen, Infoskjermen.no, Infoskjermen.no-logoen, PinToMind.com, PinToMind-logoen og alle andre varemerker, tjenestemerker, grafikk og logoer som brukes i forbindelse med Tjenesten, er varemerker eller registrerte varemerker for Favo eller Favos lisensgivere. Andre varemerker, servicemerker, grafikk og logoer som brukes i forbindelse med Tjenesten kan være varemerker for andre tredjeparter. Din bruk av Tjenesten gir deg ingen rett eller lisens til å reprodusere eller på annen måte bruke Favos eller tredjeparts varemerker.

8. Reklame

Favo forbeholder seg retten til å vise selskapets egen logo og navngivelse som "Levert av Infoskjermen" på skjermer og visninger, med mindre du har kjøpt et abonnement der dette er fritatt.

9. Navngivelse

Favo forbeholder seg retten til å vise navngivelseslinker og skrifttype-navngivelse på skjermer og visninger, i den grad den er nødvendig for å kreditere tredjeparts innholdsleverandører.

10. Endringer

Favo forbeholder seg retten til etter eget skjønn, å modifisere eller erstatte enhver del av denne Avtalen. Vesentlige endringer vil bli gjort kjent. Det er ditt ansvar å holde deg oppdatert om endringer i Avtalen. Din fortsatte bruk av eller tilgang til Tjenesten etter kunngjøring av endringer i denne Avtalen anses som aksept av disse endringene. Favo kan også i fremtiden tilby nye tjenester og/eller funksjoner gjennom Tjenesten (inkludert, utgivelsen av nye verktøy og ressurser). Slike nye funksjoner og/eller tjenester skal være underlagt vilkårene og betingelsene i denne Avtalen.

11. Oppsigelse

Ved ethvert brudd på vilkårene i denne Avtalen kan Favo med øyeblikkelig virkning, med eller uten varsel, kansellere hele eller deler av Tjenesten, herunder slette brukerens konto.

Hvis du ønsker å si opp denne Avtalen eller din Infoskjermen-konto (hvis du har det), klikker du "avslutt konto" under innstillinger. Alle bestemmelsene i denne avtale som i sin natur skal gjelde etter oppsigelse, vil gjelde etter oppsigelse av Avtalen, inkludert, men ikke begrenset til eierskapsbestemmelser, garantiansvarsfraskrivelser, erstatning og ansvarsbegrensninger.

12. Garantifraskrivelse

Tjenesten ytes på en "som de er"-basis. Favo, dets leverandører og lisensgivere fraskriver seg herved alle garantier av noe slag, uttrykt eller underforstått, med hensyn til kvalitet, salgbarhet eller oppnåelse av spesifikke formål. Verken Favo eller dets leverandører og lisensgivere, gir noen garanti for at Tjenesten vil være feilfri eller at tilgangen til denne vil være kontinuerlig og uavbrutt. Du forstår at du laster ned fra, eller på annen måte skaffer Innhold via Tjenesten på eget ansvar og risiko.

13. Begrensning av erstatningsansvar

Du aksepterer at verken Favo, dets leverandører eller lisensgivere, er eller kan holdes økonomisk ansvarlig for: (i) indirekte tap, herunder, men ikke begrenset til noen avledete tap, tilfeldige tap eller følgeskader, (ii) kostnadene ved anskaffelse av erstatningsprodukter eller tjenester, (iii) ethvert tap som følge av tap eller skade på data, og (iv) at Favo, dets leverandører og lisensgiveres ansvar for direkte tap oppad er begrenset til det beløp tilsvarende det vederlag som du har betalt til Favo i henhold til denne Avtalen i tolv (12) måneders periode før kravet oppstod. Favo påtar seg intet ansvar for feil eller forsinkelse som skyldes forhold utenfor vår rimelige kontroll. Ovenstående skal ikke gjelde i den utstrekning noe annet gjelder av ufravikelig lov.

14. Brukerens garantier

Du bekrefter og garanterer at (i) din bruk av Tjenesten vil være i samsvar med Favos personvernerklæring, med denne Avtalen og alle gjeldende lover og forskrifter (inkludert uten begrensning lokale lover og regler i ditt land, stat, kommune, eller lignende, i forbindelse med atferd og akseptabelt Innhold, og med alle gjeldende lover angående overføring og eksport av tekniske data eksportert fra USA, EU eller i landet der du bor) og (ii) din bruk av Tjenesten ikke vil krenke eller misbruke immaterielle rettigheter til en tredjepart.

15. Skadesløsholdelse

Du aksepterer å forsvare og holde Favo, dets leverandører og lisensgivere skadesløs fra og mot alle krav og utgifter, inkludert advokathonorarer, som oppstår som følge av din bruk av Tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til brudd på denne Avtalen.

16. Diverse

Denne Avtalen utgjør hele avtalen mellom Favo og deg angående de forhold som reguleres her. Enhver tilgang til eller bruk av Tjenesten reguleres av lovgivningen i Norge unntatt regler om lovvalg, og eventuelle tvister som oppstår fra eller knyttet til Avtalen skal eksklusivt refereres til domstol i Haugesund, Norge. Hvis noen del av denne Avtalen er ugyldig eller ikke kan håndheves, vil denne delen tolkes å gjenspeile partenes opprinnelige intensjon, og de resterende delene vil forbli i full kraft og effekt. En fraskrivelse av enhver part av vilkårene i denne Avtalen eller eventuelt mislighold av disse, i ethvert tilfelle, vil ikke innebære en frafallelse av vilkåret eller et etterfølgende brudd av disse. Du kan overføre rettighetene dine under denne Avtalen til enhver part som samtykker i, og godtar å være bundet av, dens vilkår; Favo kan tildele sine rettigheter under denne Avtalen uten vilkår.


Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for oss. I Favo vi har noen grunnleggende prinsipper:

 • Vi ber deg ikke om personlig informasjon med mindre vi virkelig trenger det.
 • Vi deler ikke din personlige informasjon med andre, utenom for å overholde lovverk, levere tjenesten, utvikle våre produkter, eller beskytte våre rettigheter.
 • Vi lagrer ikke personlig informasjon på våre servere med mindre det kreves for den pågående driften av en av våre tjenester.
 • I våre produkter og tjenester, har vi som mål å gjøre det så enkelt som mulig for deg å kontrollere hva som er synlig for offentligheten, hva som er holdt privat, og hva som slettes permanent.
 • All vår behandling skal være i samsvar med norsk rett, herunder EUs forordning 2016/679 (GDPR).

Nedenfor er våre retningslinjer for personvern som hensyntar disse målene. Favo driver flere nettsider, inkludert favo.no, pintomind.com, infoskjermen.no, og vi er behandlingsansvarlige for den informasjon vi samler inn om deg, som beskrevet i denne policyen.

For eventuelle personopplysninger i Innholdet du laster opp gjennom våre tjenester vil du imidlertid selv bli ansett som behandlingsansvarlig, og Favo vil behandle slike personopplysninger på dine vegne som en databehandler, i tråd med Databehandleravtalen og Avtalen.

Det er Favos intensjon å respektere ditt privatliv vedrørende all informasjon vi får under driften av våre tjenester. Hvis du har spørsmål om sletting eller korrigering av dine personopplysninger, vennligst send en e-post til support@infoskjermen.no.

Grunnlaget for vår behandling av personopplysninger om brukere av våre tjenester er primært at det er nødvendig for å inngå en kontrakt med virksomheten du er en del av, og deg som en bruker av våre tjenester, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 (b).

I tillegg er noe av behandlingen vår basert på ditt samtykke som beskrevet nedenfor, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke som beskrevet nedenfor eller på vår web-tjeneste.

1. Personopplysninger samlet inn gjennom bruk av vår Webtjeneste

Som de fleste nettside-operatører, samler Favo ikke-personlig identifiserende informasjon av den typen som nettlesere og servere vanligvis gjør tilgjengelig, slik som nettlesertype, språkinnstillinger, refererende nettsted, og dato og klokkeslett for hver besøkende forespørsel. Favos formål ved å samle inn ikke-personlig identifiserbar informasjon er å bedre forstå hvordan Favos besøkende eller brukere bruker sin nettside. Fra tid til annen, kan Favo slippe ut ikke-personlig identifiserende informasjon samlet, for eksempel ved å publisere en rapport om trender i bruken av nettsiden.

Favo samler også personlig identifiserende informasjon som Internet Protocol (IP)-adresser for innloggede brukere av Infoskjermen-kontoer. Adressene for den enkelte bruker vil være synlig for kontoadministratorer.

2. Innsamling av personopplysninger ved registrering

Enkelte besøkende på Favos nettsider velger å samhandle med Favo på måter som krever at Favo samler personlig identifiserbar informasjon. Mengden og typen av informasjon som Favo samler avhenger av arten av samspillet. For eksempel ber vi besøkende som registrerer en konto på Infoskjermen å oppgi et brukernavn og e-postadresse. De som deltar i transaksjoner med Favo ved å sette opp en konto, for eksempel blir bedt om å gi ytterligere informasjon, blant annet som nødvendig personlig og finansiell informasjon som kreves for å behandle disse transaksjonene. I hvert tilfelle, samler Favo slik informasjon bare i den utstrekning det er nødvendig eller hensiktsmessig for å oppfylle formålet med brukerens interaksjon med Favo. Favo oppgir ikke personlig identifiserende informasjon, annet enn som beskrevet nedenfor.

Dersom du registrerer en konto på våre hjemmesider på vegne av ditt selskap, vil vi samle inn data om deg som kontaktperson for det aktuelle selskapet, slik som navn, e-post, foretrukket språk og landet du operer fra.

Dersom du som individuell bruker registrerer en konto på våre hjemmesider, kan vi samle inn data om deg, slik som; navn, e-post, tidspunkt for registrering, endring av opplysninger, tilgang og mottak av systemvarslinger, foretrukket språk og tidssone i tjenesten, innstillinger for applikasjoner levert av oss, om brukeren mottar e-post fra oss, kontoer og rolle i de ulike kontoene i vår tjeneste, hvilke innlegg brukeren har laget og er ansvarlig for, kontoer/andre brukere som brukeren har vervet, om noen, og tokens på alle innlegg som krever godkjenning fra tredjeparter, for eksempel Instagram.

For kontoer hvor det er benyttet kredittkort, bruker vi Stripe-tjenesten. Deres vilkår er tilgjengelige her: stripe.com/legal. Hvis du bruker vår Go-tjeneste lagrer vi den informasjonen som blir tilgjengelig fra mobil eller nettbrett når du laster ned programmene, for eksempel identifikasjon for enheten, navn og versjon på enheten, språk for bruk av tjenestene og hvilke skjermer som brukeren abonnerer på.

3. Nyhetsbrev

Hvis du er registrert som bruker av en Infoskjermen-konto og har levert e-postadressen din, kan Favo av og til sende deg en epost for å fortelle deg om nye funksjoner, be om tilbakemelding eller bare holde deg oppdatert på hva som skjer med Favo og våre produkter. Vi bruker primært våre ulike produkter, nettsider og blogger til å formidle denne typen informasjon, så vi forventer å holde denne type e-poster til et minimum. Ved å godta denne policyen samtykker du i denne bruken av dine personopplysninger, og du kan trekke tilbake samtykket ved å melde deg ut av vårt nyhetsbrev gjennom vår opsjonsløsning på e-postene vi sender ut.

4. Bruk av dine forespørsler og tilbakemeldinger til oss

Hvis du sender oss en forespørsel (for eksempel via en support-e-post eller via en av våre tilbakemeldingsmekanismer), forbeholder vi oss retten til å publisere Innholdet (i anonymisert form) som hjelpemiddel for at vi skal kunne avklare eller svare på forespørselen din eller som hjelpemiddel for at vi skal kunne hjelpe andre brukere. Vi vil vi ikke publisere slikt Innhold som inneholder dine personopplysninger, med mindre du uttrykkelig har samtykket til dette.

5. Aggregert statistikk

Favo kan samle statistikk om atferden til brukere av- og besøkende til sine nettsteder. Favo kan vise denne informasjonen offentlig eller formidle den til andre. Men Favo oppgir ikke personlig identifiserende informasjon, annet enn som beskrevet i denne Avtalen.

6. Overføring til tredjeparter

Favo gir tilgang til personopplysninger til kun leverandører og samarbeidspartnere som (i) trenger informasjonen for å behandle den på Favos vegne, eller til å yte tjenester tilgjengelig på Favos nettsider, og (ii) som har avtalt eller er forpliktet til å ikke offentliggjøre det til andre, slik som offentlige organer, advokater og revisorer.

Noen av Favos samarbeidspartnere og leverandører kan befinne seg utenfor hjemlandet ditt, og ved å bruke Favos tjenester gir du ditt samtykke til overføring av slik informasjon til dem. Vi kan også overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS som en del av vår lagringstjeneste. Dersom personopplysninger overføres utenfor EU/EØS benytter vi kun godkjente overføringsgrunnlag, slik som EUs godkjente standardklausuler (SCC), i tillegg til ytterligere sikkerhetstiltak som er nødvendig for å sikre et tilsvarende beskyttelsesnivå som innenfor EU/EØS.

Favo vil ikke leie ut eller selge dine personopplysninger til noen. Annet enn til sine leverandører og samarbeidspartnere som beskrevet ovenfor, gir Favo tilgang til personopplysninger bare i respons til en stevning, rettskjennelse eller andre krav fra myndighetene, eller når Favo mener i god tro at utlevering er nødvendig for å beskytte eiendom eller rettigheter av Favo, tredjeparter eller allmennheten for øvrig. Favo tar alle tiltak som er nødvendig for å beskytte mot uautorisert tilgang, bruk, endring eller ødeleggelse av potensielt personlig identifiserende og personlig identifiserende informasjon.

7. Regulering av personopplysninger i Innhold som du kan laste opp gjennom bruk av våre tjenester

Våre tjenester gjør at brukerne kan publisere og laste opp innhold. Slikt innhold kan inneholde personopplysninger, avhengig av hva brukeren laster opp. For disse opplysningene vil brukeren eller brukerens bedrift være behandlingsansvarlig i henhold til relevant personvernlovgivning i forhold til FAVO AS, og FAVO AS vil være behandler av slik data på vegne av deg som databehandler. Separate databehandlingsvilkår regulerer slik behandling av personopplysninger, og slik behandling av personopplysninger er ikke dekket av denne policyen.

8. Reklame

Reklame som vises på noen av våre nettsteder kan bli levert til brukerne ved annonsepartnere, som kan sette cookies. Disse informasjonskapslene tillater at reklameserveren gjenkjenner datamaskinen din hver gang de sender deg en nettannonse for å samle informasjon om deg eller andre som bruker datamaskinen. Denne informasjonen gjør annonsenettverk i stand til, blant annet å levere målrettede annonser som de mener vil være mest interessant for deg. Denne personvernerklæringen dekker bruk av informasjonskapsler ved Favo og dekker ikke bruk av cookies av noen annonsører.

9. Tredjepartslenker

Favo kan inkludere eller tilby tredjeparts produkter av tjenester på vårt nettsted. Disse tredjeparts nettsteder og tjenester har uavhengige retningslinjer for personvern. Vi har derfor ikke ansvar for Innholdet og aktivitetene til disse nettstedene. Likevel ønsker vi å beskytte integriteten av våre tjenester og tar gjerne imot tilbakemeldinger om disse nettstedene.

10. Lagring og sletting av personopplysninger

Vi lagrer kun personopplysninger om deg så lenge det er nødvendig for å levere våre tjenester til deg eller virksomheten du er knyttet til, eller så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser. Deretter vil vi slette dataene dine.

For eksempel sletter vi alt ditt Innhold når en konto slettes, mens informasjon om kontaktpersonen for kontoen og faktureringsmaterialet lagres i 5 år for at vi skal kunne håndtere fremtidige forespørsler og overholde gjeldende lovgivning. Når en bruker blir fjernet fra en konto, blir brukerinformasjonen slettet. Av sikkerhetshensyn gjør vi regelmessig sikkerhetskopier.

11. Dine rettigheter

Som en individuell bruker av våre tjenester har du rett til, på forespørsel, å få oppgitt opplysninger om dine personlige data som vi lagrer eller på annen måte behandler. Du har også rett til å få feilaktige personopplysninger rettet og rett til å blokkere eller slette dine personopplysninger. Under visse forhold har du rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger, og på de vilkår som følger av EU-forordning 2016/679 (GDPR), kan du be om å motta dine personlige data i et strukturert og vanlig format slik at det enkelt kan overføres til deg eller en annen databehandler du utpeker (dette kalles "dataportabilitet").

Dersom du har eventuelle klager angående behandlingen av dine personopplysninger, oppfordrer vi deg til å kontakte oss. Vennligst adresser eventuelle forespørsler i denne type saker som beskrevet ovenfor i denne personvernerklæringen. Vi informerer deg også om at du har lov til å sende inn klage til Datatilsynet.

12. Personvernendringer

Selv om de fleste endringene trolig vil være små, kan Favo endre retningslinjene for personvern fra tid til annen, etter Favos eget skjønn, og vil gi varsel om slike endringer 2 uker i forveien. Favo råder besøkende til jevnlig å sjekke denne siden for eventuelle endringer i retningslinjene for personvern. Hvis du har en Infoskjermen-konto, bør du også sjekke startsiden for varsler om disse endringene. Din fortsatte bruk av dette nettstedet etter eventuelle endringer i retningslinjene for personvern vil utgjøre din aksept av en slik endring.

13. Ditt samtykke

Ved å bruke våre nettsider, og alle relaterte tjenester samtykker du i våre vilkår for bruk og retningslinjer for personvern. Alle endringene i disse brukerbetingelsene og personvernreglene vil bli annonsert med to ukers varsel.

14. Kontaktinformasjon

Henvendelser angående denne personvernerklæringen kan rettes til ansvarlig for personvern i Favo, på e-post support@infoskjermen.no.


Databehandleravtale for personopplysninger i Innholdet du laster opp

1. Bakgrunn og formål

Denne databehandleravtale ("Databehandleravtale") regulerer behandling av personopplysninger som en del av Innholdet fremskaffet av Favos kunder ved bruk av web-tjenesten Infoskjermen. Alle ord og uttrykk som brukes her, skal ha samme betydning som definert i Avtalen for bruk av tjenestene.

Formålet med Databehandleravtalen er å regulere rettigheter og forpliktelser i henhold til Lov av 15 juni 2018 nr. 38 om behandling av personopplysninger, og Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (GDPR).

Når du som kunde hos Favo laster opp Innhold som inneholder personopplysninger, vil du bli ansett som behandlingsansvarlig for eventuelle personopplysninger i slikt Innhold i henhold til personvernlovgivningen, og du eller det selskap du registrerer for er derfor omtalt som "Behandlingsansvarlig" i det videre.

I den utstrekning det er personopplysninger i Innholdet, vil (i) Favo være en databehandler for personopplysninger i Innholdet; (ii) Behandlingsansvarlig overholde sine forpliktelser som en behandlingsansvarlig i henhold til den relevante personvernlovgivningen; og (iii) Favo overholde sine forpliktelser som databehandler i henhold til disse vilkår. Databehandleravtalen gjelder bare så langt Favo faktisk behandler personopplysninger som en del av Innholdet. Annen data i Innholdet som Favo kan behandle, er ikke regulert av disse vilkår.

Favo vil kun behandle de personopplysninger som Behandlingsansvarlig gir Favo tilgang til via webtjenesten Infoskjermen, og vedrørende de type individer som Behandlingsansvarlig gir til Favo.

Behandlingsansvarlig skal sørge for at det er tilstrekkelig grunnlag for behandling av personopplysninger, herunder i den utstrekning det kreves av gjeldende personvernregler, innhente samtykke fra den registrerte.

2. Favos generelle plikter

Favo skal kun behandle personopplysninger som de får tilgang til ved oppfyllelse av sine kontraktsrettslige forpliktelser overfor Behandlingsansvarlig. Favo har ikke rett til å overlevere personopplysninger til uautoriserte tredjeparter.

Favo skal følge de prosedyrer og instruksjoner for behandling av personopplysninger som Behandlingsansvarlig har gitt, og i den grad det er nødvendig for å overholde gjeldende lovgivning. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til instruksjoner fra Behandlingsansvarlig som en del av bruken av Infoskjermen-tjenesten.

Behandlingsansvarlig skal kun gi Favo instruksjoner som er i samsvar med gjeldende lov. Favo er forpliktet til å informere Behandlingsansvarlig dersom Favo mener at en gitt instruksjon ikke er i samsvar med gjeldende lov. Favo vil i samsvar GDPR artikkel 28 (h) gjøre all nødvendig informasjon tilgjengelig overfor Behandlingsansvarlig, for å demonstrere overholdelse av forpliktelsene fastsatt i nevnte artikkel og tillate og bidra til revisjoner, herunder inspeksjoner utført av Behandlingsansvarlig eller av annen revisor som utpekt av Behandlingsansvarlig.

På forespørsel av Behandlingsansvarlig er Favo forpliktet til å gi Behandlingsansvarlig nødvendig assistanse, for å få tilgang til dataene som er behandlet på vegne av Behandlingsansvarlig.

Favo har taushetsplikt med hensyn til personopplysninger som de har tilgang til i samsvar med Databehandleravtalen. Dette gjelder også etter at Avtalen med Behandlingsansvarlig er avsluttet. Favo skal sikre at personer som er autorisert til å behandle personopplysninger på vegne av Favo, er underlagt taushetsplikt ved lov eller gjennom avtale.

Favo skal, med tanke på behandlingens art, så langt som mulig og med hensiktsmessige tekniske og organisatoriske midler, bistå Behandlingsansvarlig med å svare på registrerte forespørsler om oppfyllelse av den registreres rettigheter i henhold til gjeldende personvernlov.

Favo skal i den grad det er relevant for avtaleforholdet, basert på hvilke personopplysninger som er tilgjengelige for dem og arten av behandlingen, bistå Behandlingsansvarlig med å overholde informasjonssikkerhetskravene, krav til melding til Datatilsynet og de registrerte, samt konsekvensanalyser i henhold til artikkel 32-36 i GDPR.

Favo skal oppfylle kravene til sikkerhetsforanstaltninger i henhold til personopplysningsloven og personopplysningsforskriften, herunder særlig personopplysningsloven § 13-15 med forskrifter, samt artikkel 32 i GDPR.

Enhver bistand fra Favo som Behandlingsansvarlig krever i henhold til dette punkt 2 eller tilsvarende lovbestemmelser i personopplysningsregelverket, skal bli kompensert i henhold til gjeldende timepriser som er avtalt mellom partene, eller, dersom ingen timepris er avtalt, gjengs pris for slike ytelser.

3. Geografisk plassering av personopplysninger

Favo holder til i Norge og vil hovedsakelig få tilgang til dataene dine i Norge fra vårt vanlige forretningssted. Favo bruker underdatabehandlere som er lokalisert utenfor Norge og EU/EØS, se oversikt i neste avsnitt.

Innholdet kan bli tilgjengeliggjort for vårt personell i land utenfor EU/EØS, og lagres midlertidig i et land der ansatte, underdatabehandlere eller dets agenter befinner seg eller har fasiliteter, inkludert land utenfor EU/EØS.

Dersom personopplysninger overføres utenfor EU/EØS benytter vi kun godkjente overføringsgrunnlag, slik som EUs godkjente standardklausuler (SCC), i tillegg til ytterligere sikkerhetstiltak som er nødvendig for å sikre et tilsvarende beskyttelsesnivå som innenfor EU/EØS.

4. Bruk av underdatabehandlere

Favo bruker følgende som underleverandører og databehandlere ("Underdatabehandler") for Innholdet ditt:

 • Brightbox Systems Ltd ("Brightbox"), hvor vi har våre servere og databaser. Her lagres det meste av innholdet i løsningen; opplysninger om konto, skjermer, visninger, brukere, innhold på skjermer, samt bilder som er lastet opp av brukere. Eksternt innhold, f.eks. kalenderdata, mellomlagres og behandles for visning på skjerm. Data behandles og lagres i Storbritannia. Storbritannia er omfattet av Kommisjonens adekvansbeslutning av 28 juni 2021, hvilket sikrer et tilsvarende beskyttelsesnivå som innenfor EU/EØS. Favo har databehandleravtale gjennom standardbetingelsene hos Brightbox.

 • PowerOffice AS ("PowerOffice"), som vi bruker til fakturering og regnskap. Her lagres selskapsinformasjon, fakturainformasjon og eventuell informasjon om kontaktperson(er) hos kunden. Tjenesten brukes ikke for kunder som velger kortbetaling. Data behandles og lagres i Europa. Favo har databehandleravtale gjennom standarbetingelsene hos PowerOffice, samt egen avtale for personvern og sikkerhet.

 • Stripe, Inc. ("Stripe"), som vi bruker til kortbetaling. Her lagres opplysninger om kort, kortinnehaver, fakturainformasjon og transaksjoner. Tjenesten brukes kun for kunder som velger å betale med kort. Stripe er et amerikansk selskap, og data behandles og lagres i USA. Favo har inngått databehandleravtale med Stripe, og sikret tilstrekkelig overføringsgrunnlag (SCC). Stripe har fremlagt dokumentasjonen der det er påvist en rekke organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak, herunder kryptering og vedlegg som eksplisitt omhandler de amerikanske etterretningslovene. Stripe skriver at de etter all sannsynlighet ikke vil kunne pålegges av amerikanske myndigheter å utlevere informasjon. Hvis Behandlingsansvarlig ikke ønsker å godkjenne Stripe som underdatabehandler løses dette ved å ikke velge kortbetaling.

 • Peaberry Software, Inc. ("Customer.io"), som vi bruker til utsendelse av informasjon og nyhetsbrev på e-post. Her lagres kontaktinformasjon om brukere, språk og roller disse har i løsningen. Customer.io er et amerikansk selskap, som behandler og lagrer data i Europa. Favo har inngått databehandleravtale med Customer.io, og sikret tilstrekkelig overføringsgrunnlag (SCC). Personopplysningene som customer.io behandler er kun kontaktopplysninger og kontoopplysninger, og er derfor lite sensitive. I tillegg har Customer.io iverksatt flere sikkerhetstiltak, herunder kryptering.

 • Sveve AS ("Sveve"), som vi bruker til utsendelse av sms med kode for tofaktorautentisering, for brukere som har aktivert dette. Mobilnummer og aktuell melding overføres til Sveve. Data behandles og lagres i Europa. Favo har databehandleravtale med Sveve.

 • Microsoft Ireland Operations, Ltd. ("Microsoft Azure"), som vi bruker til fillagring av bilder, videoer, skjermbakgrunner, logoer m.v. Dette er i all hovedsak data som ikke inneholder personopplysninger. Microsoft Azure er et amerikansk selskap med datterselskap i Irland, og serverlokasjon i Norge. Favo har inngått databehandleravtale med Microsoft Azure, og sikret tilstrekkelig overføringsgrunnlag (SCC). Det fremgår av databehandleravtalen at Microsoft Azure unntaksvis kan behandle data utenfor EU. Basert på opplysningene som behandles og sikkerhetstiltakene som kommer frem vurderer vi det for å være svært lave personvernkonsekvenser ved sporadisk behandling i USA.

 • AppSignal B.V. ("AppSignal"), som vi bruker til analyse av ytelse og feil. Data som er beskrevet at lagres og behandles i andre tjenester vil logges og analyseres i AppSignal. Favo har databehandleravtale med AppSignal. Data lagres og behandles i Europa.

Favo skal bare bruke Underdatabehandler til å behandle personopplysninger som er godkjent av Behandlingsansvarlig. Behandlingsansvarlig godtar herved utnevnelsen av de nevnte Underdatabehandlerne, vilkårene for bruk av tjenesten tjenester eller personvernerklæringen, og aksepterer at Favo kan endre sine Underdatabehandlere etter eget skjønn. Slike endringer av Underdatabehandlere skal underrettes til Behandlingsansvarlig med e-post og oppdateringen av disse vilkårene. Behandlingsansvarlig kan motsette seg en slik avtale ved skriftlig varsel til Favo, og Favo kan i så fall velge å si opp Databehandleravtalen ved skriftlig melding til Behandlingsansvarlig dersom Behandlingsansvarlig ikke godtar den nye Underdatabehandleren.

Alle som, på vegne av Favo, utfører oppgaver hvor de aktuelle personopplysningene behandles, skal være underlagt samme forpliktelser overfor Favo, i henhold til denne Databehandleravtale.

5. Datakorrigering og sletting

Gjennom tjenestene som Favo leverer, vil Behandlingsansvarlig gis muligheten til å korrigere, blokkere, eksportere og slette Innhold slik det følger av funksjonaliteten til web-tjenesten Infoskjermen og Avtalen.

I løpet av avtaleperioden vil Favo stille Innholdet tilgjengelig for Behandlingsansvarlig på en måte som er i samsvar med funksjonaliteten til web-tjenesten Infoskjermen og i samsvar med denne Databehandleravtalen. I den grad Behandlingsansvarlig, i bruk og administrasjon av web-tjenesten Infoskjermen, ikke har mulighet til å endre eller slette Innhold (som foreskrevet i gjeldende personopplysningslov), eller overføre Innhold til et annet system eller en annen tjenesteleverandør, vil Favo på Behandlingsansvarliges regning innenfor rimelighetens grenser, legge til rette for slike tiltak i den utstrekning Favo har lov til å gjøre det og har rimelig tilgang til det aktuelle Innholdet. Innhold som slettes av Behandlingsansvarlig skal slettes av Favo innen rimelig tid og senest innen 2 måneder.

6. Varighet

Databehandleravtalen gjelder mellom partene så lenge Favo behandler personopplysninger som databehandler på vegne av Behandlingsansvarlig.

Ved brudd på Databehandleravtalen eller personopplysningsloven, kan Behandlingsansvarlig begjære at Favo stopper videre behandling av dataene med umiddelbar virkning.

7. Oppsigelse

Ved oppsigelse av Databehandleravtalen skal Favo etter instruksjon fra Behandlingsansvarlig slette eller ødelegge alle dokumenter, data, disketter, CDer, etc. som inneholder personopplysninger som omfattes av denne Databehandleravtalen, slik det er beskrevet i avsnitt 6 ovenfor.

Ovennevnte gjelder bare dersom ikke annet følger av en eksplisitt avtale mellom partene eller gjeldende rett, for eksempel en forpliktelse til å lagre data for spesielle formål.

8. Kontraktsbrudd

Ved brudd på Databehandleravtalen gjelder reguleringen om erstatning, ansvar og begrensning av ansvar i Avtalen for bruk av tjenesten.

9. Kontaktinformasjon

Henvendelser angående denne Databehandleravtalen kan rettes til ansvarlig for personvern i Favo på e-post: support@infoskjermen.no

Hvis du som kunde ønsker å laste ned og signere Databehandleravtalen, kan du laste den ned her, signere og sende den tilbake til Favo på epost: support@infoskjermen.no


Sist oppdatert 7. mai 2024.

Har du spørsmål
eller lurer du på noe?

Ta kontakt! Vi er her for å hjelpe deg!

Torleiv
Torleiv
Leif
Leif
Andreas
Andreas
Te'ena
Te'ena
Sara
Sara
Kristoffer
Kristoffer
Georg
Georg
Barbro
Barbro
Petter
Petter
Jon Håvard
Jon Håvard
Jon Kristian
Jon Kristian