Infoskjermen sin logo

Releaser

Følg med på oppdateringer av Infoskjermen.


10.06.2024

Mindre forbedringer og justeringer, blant annet satt maksgrense for antall bilder til 50 per album for et oppslag.


07.05.2024

 • Ny visning av værmelding (enkel dagsvisning)
 • Mulighet til å endre størrelse på klokke i klokkeoppslaget
 • Byttet tjeneste fra Elastic til AppSignal for analyse av ytelse og feil

23.04.2024

 • Støtte for å streame direkte fra YouTube
 • En rekke nye ikoner og emojier er lagt til
 • Fikset feil med refresh på Power BI-oppslag
 • Mulig å gi oppslag egne navn til bruk i oppslags-listene i stedet for tittel
 • Flere valg for kildelinja i nyhetsoppslag

12.04.2024

Single Sign-On

Vi har lansert Single Sign-on (SSO) med støtte for Microsoft Entra, generelle SAML 2.0- og OpenID Connect-løsninger og Feide.

SSO må åpnes opp for per Infoskjermen-konto eller Nettverk. For å komme i gang må kontoeier derfor ta kontakt med oss på support@infoskjermen.no.


18.03.2024

 • VGTV og E24 er lagt til i "Nytt oppslag"-menyen
 • Opplasting av PDF er forbedret
 • Diverse bug-fikser

12.02.2024

Nye muligheter i klokkeoppslaget

Nå kan du vise små utdrag fra ressurser i ett eller flere hjørner av klokke-oppslaget. Velg en ressurs eller lag en ny for en vakttelefon, kode til wifi, vippsnummer o.l, eller vis en qr-kode bare ved å legge inn en lenke.

Nye valg for ikoner i værmelding

Ved tilpasning av tema kan du nå velge mellom flere typer ikon for værvarsel.

Se størrelse på områder

Støtte for å se faktisk størrelse på områder i valgt layout. Du finner dette ved å klikke på den nye "linjal-knappen" når du forhåndsviser et oppslag eller en kanal.

Annet

 • Mulighet for å ta bort tekstskygge på bildetema
 • Fikset visning av tabell i tekst- og bilde-oppslaget på skjerm og Go.
 • Implementert mulighet for å bytte og flytte mediaboksene i tekst- og bilde-oppslaget
 • Promo-oppslag for Go får QR-kode. Kan skrues av i valg på oppslaget.
 • Ikoner for Vipps er på plass (- passer fint som ressurs i et hjørne av klokkeoppslaget)
 • Lagt til mulighet for velge arbeidsområde i Power BI-integrasjonen
 • Lagt til faktura og tema under historikk på kontosida

19.01.2024

Integrasjoner

Nytt system for integrasjoner er klart. Under Bibliotek finner man nå en egen samling kalt Integrasjoner.

Vi har gjort klart for integrasjoner mot PowerBI, SharePoint (kalender og nyheter), Microsoft (kalender), Facebook, og Instagram. Og Google (kalender), i hotfix 25. januar 2024.

Nettverk

Tema kan settes på alle kanaler i nettverk fra nettverkskonto om medlemmene har godtatt at nettverket kan publisere til kanaler

Classic

Vi sender nå e-poster til alle som er registrert som kontaktperson (ikke bare den øverste i lista).

Andre endringer

 • Redaktører kan se og redigere sine egne ressurser i Bibliotek
 • Deling av kanal blir ikke slettet om en kanal blir slettet
 • Støtte for flere bilder i ticker for tekst- og bilde-oppslag
 • Fjernet støtte for import fra Classic for oppslagstypene fra X, Facebook og Instagram

15.01.2024

 • Fjernet brukerroller "Kanalvert" og "Oppslagsredaktør" og laget ny brukerrolle "Redaktør"
 • Fikset feil som forhindret at en bruker med begrenset tilgang kunne forhåndsvise kanal

12.01.2024

 • Kopiering av kanal via nettverk er nå oppdatert med ny funksjonalitet
 • La til ny rettighet på nettverk som styrer om nettverket kan få skrivetilgang til kontokortet for medlemmene.
 • Åpnet opp for at nettverkseiere kan få se sitt eget kontokort
 • Forenklet litt navigasjon mellom kontoer og nettverk på kontokortet

14.12.2023

Beta-perioden er over for Infoskjermen 3, Master/Minion erstattes av nye Nettverk og litt til.

Beta-perioden er over for Infoskjermen 3

 • Nå kan alle kontoer prøve vår nye versjon, Infoskjermen 3. 🎉 Kontaktpersonen på kontoen starter overgangen, og kan invitere inn flere brukere ved å gi dem en brukerrolle i Infoskjermen 3. Om man som bruker ikke har rettigheter til å starte overgangen, får man beskjed om å ta kontakt med kontaktpersonen.
 • I Infoskjermen 3 har vi nå et eget menypunkt for "Overfør fra Classic". Dette gjør det enklere å få over ressurser, bilder og fysiske enheter.
 • Fysiske enheter (skjermer) fra Classic må overføres en og en. Vi er nå mer tydelige med hjelp om noe må gjøres med hardware. Man får også mulighet til å gi den tilkoblede fysiske enheten et eget navn i prosessen.

Master/Minion erstattes av nye Nettverk

 • Alle tidligere Master-kontoer har nå fått et nettverk med samme navn. Tidligere Minion-kontoer er lagt til som medlemmer i nettverket.
 • Nytt er at du kan få opprettet nettverk fra alle typer kontoer, du trenger ikke lenger ha en egen konto for nettverk, slik du måtte med Master.For nye nettverk må du ha en aktiv konto som følger en vanlig betalingsplan som utgangspunkt, forøvrig er nettverk som funksjonalitet gratis.
 • Alle nye nettverk må opprettes av support, ta kontakt om dette er aktuelt.
 • Som nettverkseier får man innsyn i sitt nettverket med dashbord, rapporter og verktøy. Det viktigste nå er at man kan se hvem av sine medlemmer som bruker Infoskjermen 3, og om det er utstyr i nettverket som trenger oppfølging for å kunne ta i bruk Infoskjermen 3.
 • Vi har laget noen Dashbord som nettverkseier kan tilpasse selv etter behov og etter hva de har rettigheter til å se.
 • Det er mulig å sette opp rapporter i nettverket ut fra ulike parameter som nettverkseier selv ønsker.
 • Som kunder trenger en ikke lenger ta kontakt med support for å sette opp en ny konto i et nettverk. Alt kan gjøres via en invitasjonslenke.
  • Om mottaker ikke har konto kan han lage en ny prøvekonto via lenka.
  • Om man har konto kan man søke om medlemskap i nettverket via lenka.
  • Om ønskelig kan medlemskapet også måtte godkjennes av nettverkseier.
  • Nettverkseier kan også opprette en ny konto i nettverket direkte fra "+" i sidestolpen til venstre, uten å logge ut først. Da trenger denne ikke å godkjenne medlemskapet.
 • I Classic fungerer det meste som før. Nytt er at nettverkseier (tidligere Master) ikke kan gå rett inn på en konto til en Minion/medlemskonto. De må bekrefte at de vil inn, og får beskjed om at tilgangen blir logget.

Annet som er nytt

 • Fullskjerm har lenge vært mulig på alle typer oppslag. Nå har vi gjort det enklere å sette at et oppslag skal vise i fullskjerm på alle kanaler, kun ved å trykke på én knapp. Dette er lagt inn på oppslagstyper som typisk vises i fullskjerm (Video, Album/Bilde og Youtube).
 • Kalender. Det er nå mulig å endre tekststørrelsen på en kalender. Den er satt til å være litt større en tidligere som default. Velger man 200% blir teksten kjempestor og kan leses på langt avstand. Det som kommer over flere linjer brekker også bedre.
 • Det er gjort forbedringer i hvordan man legge inn bilder i album.
 • Vi har lagt til faner for "+ Ny kanal".
 • Diverse feilfikser.

07.11.2023 - Strømpris

 • Vi har gjort en større oppdatering på vårt oppslag for strømpriser og åpnet opp for Strømpris-oppslag for alle kunder i Norge, Sverige og * Danmark.
 • Vi opprettet pris-områder som en ressurs for de enkelte lande, for enkelt å kunne velge pris-område en hører til i.
 • I tillegg til selve grafen er det også mulig å velge enkelte widgets som vises under grafen.
 • Valg om mva / moms skal inkluderes eller ikke.
 • Grafen er endret slik at den blir trappete istedenfor kurvete, dette siden prisen er den samme i en time om gangen. Y-aksen er også mer dynamisk enn tidligere. Gjeldende time blir nå markert.

12.09.2023

 • Noen visuelle endringer rundt dette å sette inn ressurser i et oppslag. Målet er at det skal bli litt lettere å gjenbruke ressurser.
 • Det er nå mulig å søke etter sted i verdensklokke-oppslaget istedenfor å velge tidssone. Disse stedene kan også gjenbrukes i værmeldings-oppslaget.
 • Vi har lagt til toolbar med enkel formateringsmuligheter i ekstra tekst feltet for oppslag i Infoskjermen Go.
 • Nye kalender features
  • Støtte for å dele flerdagshendelser opp i flere hendelser slik at det blir tydeligere at de varer over flere dager.
  • Mulighet for å vise kalendernavn som en merkelapp på hendelsene.
  • Diverse feilfikser.
 • Instagram: Infoskjermen Classic-brukere får tilbake kun ett bilde pr innlegg, Infoskjermen 3-brukere kan velge om de vil vise ett eller alle bildene.
 • Stabilitetsforbedringer for de som har opplevd at skjermene ikke oppdaterer seg de siste ukene.

30.08.2023

 • Stor release med lansering av Nettverk. Vil bli nærmere presentert på våre nettsider i forbindelse med offisiell lansering av Infoskjermen 3.
 • Fullskjerm-visning mulig for alle oppslag.
 • Kunden har mulighet til å stenge tilgang til konto for support.
 • Vi innfører loggføring av tilgang til kontoer for support o.l.
 • Fikset copy and past og drag and drop for bilder i tekst & bilde-oppslaget
 • Mulighet for vise siste nytt fra VGTV. I første omgang kun lansert som ressurs under Nettverk. Mer info kommer.
 • Instagram
  • Viser alle bilder (selv om det er flere i en post).
  • Det indikeres i visningen når et innlegg er en video.
 • Firmware-upgrade er nå tilgjengelig via brukergrensesnittet (Tizen/Samsung og webOS/LG).
 • Swipe i de fleste lister for å kunne slette m.m., i brukergrensesnitt på mobil.
 • Automatisk sletting av ressurser, bilder og kanaler som har vært slettet mer en 15 dager.
 • Plass til flere bokstaver i forkortelse på kontonavn som viser i sidestolpen.
 • Mulighet å sortere og stjernemerke ved medlemskap på flere kontoer.

23.06.2023

 • Inforskjermen 3 Beta er nå standard ved registrering av nye kontoer
 • Fikset en del bugs i video i Infoskjermen 3
 • La til støtte for 10 poster i instagram / facebook
 • EnTur åpnet for alle med konto registrert i Norge
 • Fjernet mulighet for å lage nye Twitter oppslag
 • Fikset at sortering av oppslag blir sendt korrekt til skjerm.

19.06.2023

 • Vi har måttet fjerne støtte for Twitter. Twitter har endret politikk for hvem som får tilgang til å hente nyheter fra dem. Vi har ventet og håpet i det lengste at de skulle snu, men nå, dessverre, er tilgangen for at vi kan vise oppdateringer fra dem stengt.
 • Fikset riktig antall tegn i passordhint-tekst.
 • Flere språklige endringer i 2FA.
 • Oppdaterte Facebook API fra v10 til v17.
 • Flere generelle feilrettinger.

Har du spørsmål
eller lurer du på noe?

Ta kontakt! Vi er her for å hjelpe deg!

Torleiv
Torleiv
Leif
Leif
Andreas
Andreas
Te'ena
Te'ena
Sara
Sara
Kristoffer
Kristoffer
Georg
Georg
Barbro
Barbro
Petter
Petter
Jon Håvard
Jon Håvard
Jon Kristian
Jon Kristian