Du har en kampanjekode! Registrer prøvekonto nå og spar kr 500!
Hjelpesider for Infoskjermen

Kan jeg bli forhandler for Infoskjermen?

Provisjon

Vi tilbyr provisjon til forhandlere som introduserer nye kunder for Infoskjermen. Satsen for provisjonen er 25 % av abonnementsprisen første året.

Utbetaling skjer ved at forhandler fakturerer oss for provisjonsbeløpet etter at slutt-kunden har betalt fakturaen til oss.

Lik pris og lik provisjon til alle

Vi har like priser til alle våre kunder, og vi har lik provisjon til forhandlere. Nye kunder oppretter vanlig prøvekonto og etter aktivering av kontoen betaler de faktura som er sendt direkte fra oss. Når denne er betalt utbetaler vi provisjon hvis kontoen er solgt inn av en forhandler.

Kobling mellom forhandler og prøvekonto

Det er tre måter å registrere at en ny konto skal godskrives en forhandler:

Ikke videresalg av stor-kontoer

Vi tillater ikke videresalg av administrasjon av skjermer og funksjonalitet fra store kontoer, f.eks. at en forhandler har PRO-konto og videreselger tilgang til skjermer til flere små kunder. Alle kunder skal ha egen konto, det skal ikke samles flere kundekontoer på én konto hos forhandler.

Forhandler-FLEXI-avtale

Forhandlere kan etter nærmere avtale registreres som FLEXI-avtale. Forhandlerens kunder kan da være del av avtalen så lenge det er et definert kundeforhold mellom forhandleren og kunden, f.eks. i periode definert av leasing av utstyr, rammeavtale el.l. Hvis kundeforholdet avsluttes må kunden over på en av de vanlige kontotypene.

Det er samme krav til forhandler-FLEXI-avtaler som til vanlige FLEXI-avtaler om 20 skjermer på FLEXI-kontoer i avtalen i løpet av første året. Det er tillatt at kundens konto har fakturaadresse til forhandler, slik at forhandler kan sende samlet faktura på flere tjenester til kunden.

Forhandlere med FLEXI-avtale kan bruke andre kontotyper til kunder der dette er mest gunstig, men skjermer på slike kontoer telles ikke med i 20-skjermerskravet for FLEXI-avtaler. Forhandlere med egen FLEXI-avtale gis ikke provisjon, hverken på FLEXI-kontoer eller andre kontotyper.

Komme i gang

For å starte som forhandler tar du kontakt med support@infoskjermen.no!

TILBAKE TIL HJELPESIDER