English Svenska Dansk Norsk

 

Vilkår for Infoskjermen⚠️  Denne siden er gammel. Du finner de gjeldende vilkårene her.Innhold på denne siden


Kortversjon

Vi (Favo AS) driver webtjenesten Infoskjermen, og vi håper du liker og vil bruke denne. Infoskjermen er en applikasjon laget for å vise og administrere innhold på infoskjermer. Våre tjenester er basert på abonnement.

Infoskjermen er laget for å gi deg så mye kontroll og eierskap over hva som foregår på skjermene (kontoen) som mulig, og vi oppfordrer deg til å bruke tjenesten kreativt. Samtidig: Vær ansvarlig med hensyn til det du publiserer! Vær spesielt oppmerksom på at du har alle nødvendige samtykker og tillatelser og at ikke-tillatt innhold som er nevnt nedenfor ikke vises på dine skjermer / din konto, eller blir linket til fra din konto (f.eks. spam, virus eller hatefullt innhold).

Hvis du finner et Infoskjermen-oppslag som du mener bryter våre vilkår for bruk, vennligst send oss en e-post til support@infoskjermen.no.


Vilkår for bruk av tjenesten

Følgende vilkår og betingelser regulerer all bruk av Infoskjermen og alt innhold, tjenester og produkter tilgjengelig på eller via nettsiden.

Nettsiden eies og drives av FAVO AS. Tjenesten tilbys under forutsetning av godkjennelse, uten forbehold, av alle vilkårene og betingelsene, og alle andre driftsregler, lover, reguleringer (inkludert, og uten begrensning, FAVO AS personvernerklæring) og prosedyrer som kan bli publisert fra tid til annen på dette nettstedet av FAVO AS (samlet kalt "Avtalen").

Vennligst les denne avtalen nøye før du bruker nettsiden og tjenester derfra. Ved å bruke noen del av nettsiden og dets tjenester, godtar du å bli bundet av vilkårene og betingelsene i denne avtalen. Hvis du ikke er enig i alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen, får du ikke tilgang til nettstedet, eller bruke noen tjenester. Disse vilkårene er å anse som et tilbud fra FAVO AS, og aksept er uttrykkelig begrenset til disse vilkårene. Tjenesten er kun tilgjengelig for personer som er minst 13 år gamle.

1. Din Infoskjermen-konto

Du er ansvarlig for å opprettholde sikkerheten for alt innholdet på skjermene og oppslagene på kontoen din. Du er fullt ut ansvarlig for alle aktiviteter som skjer på kontoen. FAVO AS vil ikke være ansvarlig for eventuelle handlinger eller unnlatelser fra deg, herunder men ikke begrenset til eventuelle skader av noe slag som er oppstått som følge av slike handlinger eller unnlatelser.

2. Ansvar bidragsytere og brukere

Hvis du benytter en konto, publiserer til skjermene, eller på annen måte gjør (eller tillater en tredjepart å gjøre) materiale tilgjengelig ved hjelp av Infoskjermen-tjenesten (hvilke som helst type materiale; "innhold"), er du fullt ut ansvarlig for innholdet i, og eventuelle skader og alt økonomisk tap som følge av det innholdet, herunder men ikke begrenset til å innhente alle nødvendige samtykker og tillatelser til å behandle, publisere og lagre innholdet. Dette gjelder uansett om det aktuelle innholdet utgjør tekst, grafikk, en lydfil, eller annet innhold.

Ved å gjøre innhold tilgjengelig, garanterer du at:

Ved å sende innhold til FAVO AS for inkludering på Infoskjermen-kontoen din, gir du FAVO AS lisens til i henhold til denne avtale å reprodusere, modifisere, tilpasse og publisere innhold kun for det formål å vise og distribuere på Infoskjermen-tjenesten.

Uten å begrense noen av de ovenfor nevnte forpliktelser og garantier, har FAVO AS rett (men ikke plikt) til å, i FAVO AS' skjønn (i) nekte eller fjerne ethvert innhold som, i FAVO AS's rimelige mening, bryter FAVO AS policier eller på noen måte er skadelig eller støtende, eller (ii) si opp eller nekte tilgang til og bruk av nettstedet til noen person eller enhet av en eller annen grunn, i FAVO AS etter eget skjønn. FAVO AS vil ikke ha noen plikt til å gi tilbakebetaling av beløp som tidligere er betalt til FAVO AS og fraskriver seg ethvert ansvar for tap.

I det tilfelle at innholdet du oppgir til oss, inneholder personopplysninger i samsvar med norsk personopplysingslov, herunder EUs forordning nr. 2016/679 (GDPR) som er inkorporert i henhold til norsk lov, vil Favo AS behandle slike personopplysninger som en databehandler på vegne av kunden som Behandlingsansvarlig. All behandling av personopplysninger som en del av Innholdet, er regulert i Databehandlervilkårene.

3. Betaling og fornyelse

Generelt grunnlag

Du samtykker i å betale FAVO AS de månedlige eller årlige avgiftene angitt for nevnte tjeneste. Betalinger vil bli belastet på en forhåndsbetalingsbasis fra den dagen du registrerer deg og vil dekke bruken av denne tjenesten for en månedlig eller årlig tegningsperiode som angitt. Mottatte betalinger refunderes ikke.

Automatisk fornyelse

Med mindre du varsler FAVO AS før utløpet av gjeldende tegningsperiode at du vil avbryte abonnementet vil det automatisk bli fornyet og du gir oss tillatelse til å ta betalt for den da gjeldende årlige eller månedlige abonnementsavgift (samt eventuelle avgifter) ved hjelp av kredittkort eller annen betalingsform vi har registrert på deg.

Ved tilfeller hvor kunden over tid bruker mer enn abonnementet de betaler for tilsier, kan FAVO AS oppgradere kontoen samtidig som de informerer kunden om dette.

Avbestilling og oppsigelse

Bare når du har klikket på lenke til "Avslutt konto", har du faktisk kansellert Infoskjermen-kontoen din. En e-post eller telefon til oss anses ikke som en offisiell avslutning.

Videresalg

Videresalg av administrasjon av skjermer og funksjonalitet fra store kontoer er ikke tillatt, f.eks. at en forhandler har én konto og videreselger tilgang til skjermer til flere mindre kunder. Alle kunder skal ha egen konto, det skal ikke samles flere kunder på én konto hos forhandler el.l.

4. Ansvar for besøkende og brukere

FAVO AS har ikke sett over, og kan ikke se over, det materiale, inkludert dataprogrammer, lagt ut på alle Infoskjermen-kontoer, og kan derfor ikke være ansvarlig for materialets innhold, bruk eller effekter. Du aksepterer at Favo AS ved å tilby tjenesten ikke har kontrollert eller gir sin tilslutning til materialet som blir lagt ut, eller mener at slikt materiale er nøyaktig, nyttig eller ikke-skadelig.

Du er ansvarlig for å ta forholdsregler som er nødvendige for å beskytte deg selv og dine datasystemer mot virus, ormer, trojanske hester og annet skadelig eller destruktivt innhold. Infoskjermen-kontoen kan, uten at FAVO AS vet om det, inneholde innhold som på en eller annen måte er støtende eller uanstendig, samt innhold som inneholder tekniske unøyaktigheter, typografiske feil, og andre feil. Kontoen kan også inneholde materiale som krenker personvern eller ytringsfrihet, eller krenker immaterielle rettigheter og andre eiendomsrettigheter, av tredjeparter, eller nedlasting, kopiering eller bruk av disse er underlagt ytterligere vilkår og betingelser, uttrykte eller ikke uttrykte. FAVO AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader som skyldes bruk av besøkende og brukere av Infoskjermen-skjermer.

5. Innhold på andre nettsider

Vi har ikke sett over, og kan ikke se over, materiale, inkludert dataprogrammer, som er gjort tilgjengelig gjennom nettsteder og wedsider som Infoskjermen linker til, og som linker til Infoskjermen. FAVO AS har ingen kontroll over andre nettsteder og websider enn Infoskjermen-nettsiden, og er ikke ansvarlig for innholdet eller bruken av dem. Du aksepterer at FAVO AS når det linkes til en ikke-Infoskjermen nettside verken innestår for eller antyder at FAVO AS støtter et slikt nettsted eller en slik webside. Du er ansvarlig for å ta forholdsregler som er nødvendig for å beskytte deg selv og dine datasystemer mot virus, ormer, trojanske hester og annet skadelig eller destruktivt innhold. FAVO AS fraskriver seg ethvert økonomisk ansvar for eventuelle skader som følge av din bruk av ikke-Infoskjermen nettsteder og websider.

6. Brudd på opphavsrett

På samme måte som FAVO AS ber andre om å respektere sine immaterielle rettigheter, respekterer også FAVO AS andres immaterielle rettigheter. Hvis du mener at materialet som ligger på eller er koblet til ved Infoskjermen bryter opphavsretten din, blir du oppfordret til å varsle FAVO AS ved å sende e-post til support@infoskjermen.no. FAVO AS vil svare på slike varsel som nødvendig og hensiktsmessig. Dette vil kunne være ved å fjerne krenkende materiale eller deaktivere alle koblinger til materiale som krenker opphavsretten. FAVO AS vil avslutte brukerens tilgang til og bruk av tjenesten dersom det er grunn til å tro at det er en krenkelse av opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter som tilhører FAVO AS eller andre, men FAVO AS fraskriver seg ethvert ansvar dersom slik brukertilgang ikke avsluttes. I tilfelle av slik oppsigelse vil ikke FAVO AS ha noen plikt til å gi en tilbakebetaling av noen beløp som tidligere er betalt til FAVO AS.

7. Immaterielle rettigheter

Denne avtalen overfører ikke fra FAVO AS til deg FAVO AS' eller tredjeparts immaterielle rettigheter, og det er avtalt, mellom partene at slike rettigheter eies og vil forbli utelukkende FAVO AS' rettigheter. FAVO AS, FAVO AS-logoen, Infoskjermen.no, Infoskjermen.no-logoen, PinToMind.com, PinToMind-logoen og alle andre varemerker, tjenestemerker, grafikk og logoer som brukes i forbindelse med Infoskjermen, eller hjemmesiden er varemerker eller registrerte varemerker for FAVO AS eller FAVO AS' lisensgivere. Andre varemerker, servicemerker, grafikk og logoer som brukes i forbindelse med nettsiden kan være varemerker for andre tredjeparter. Din bruk av nettsiden gir deg ingen rett eller lisens til å reprodusere eller på annen måte bruke FAVO AS' eller tredjeparts varemerker.

8. Reklame

FAVO AS forbeholder seg retten til å vise selskapets egen logo og navngivelse som "Levert av Infoskjermen" på skjermer og visninger, med mindre du har kjøpt et abonnement der dette er fritatt.

FAVO AS forbeholder seg retten til å vise navngivelseslinker og skrifttype-navngivelse på skjermer og visninger.

10. Endringer

FAVO AS forbeholder seg retten til etter eget skjønn, å modifisere eller erstatte enhver del av denne avtalen. Det er ditt ansvar å sjekke denne avtalen jevnlig for endringer. Vesentlige endringer vil bli gjort kjent for deg. Din fortsatte bruk av eller tilgang til tjenesten etter kunngjøring av endringer i denne avtalen aksepterer disse endringene. FAVO AS kan også, i fremtiden, tilby nye tjenester og / eller funksjoner gjennom nettsiden (inkludert, utgivelsen av nye verktøy og ressurser). Slike nye funksjoner og / eller tjenestene skal være underlagt vilkårene og betingelsene i denne avtalen.

11. Oppsigelse

FAVO AS kan stenge tilgangen til hele eller deler av nettsiden til enhver tid, med eller uten grunn, med eller uten varsel, med øyeblikkelig virkning. Hvis du ønsker å si opp denne avtalen eller din Infoskjermen konto (hvis du har det), klikker du bare "avslutt konto" under innstillinger. Alle bestemmelsene i denne avtale som i sin natur skal overleve oppsigelse skal overleve oppsigelse, inkludert, uten begrensning, eierskap bestemmelser, garantiansvarsfraskrivelser, erstatning og ansvarsbegrensninger.

12. Garantifraskrivelse

Nettsiden er gitt på en "som den er"-basis. FAVO AS og dets leverandører og lisensgivere fraskriver seg herved alle garantier av noe slag, uttrykt eller underforstått, inkludert, uten begrensning, garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse. Verken FAVO AS eller dets leverandører og lisensgivere, gir noen garanti for at Infoskjermen-tjenesten vil være feilfri eller at tilgangen til denne vil være kontinuerlig og uavbrutt. Du forstår at du laster ned fra, eller på annen måte skaffer innhold eller tjenester via Infoskjermen-tjenesten på eget ansvar og risiko.

13. Begrensning av erstatningsansvar

Du aksepterer at verken FAVO AS eller dets leverandører eller lisensgivere, er eller kan holdes økonomisk ansvarlig for: (i) indirekte tap herunder men ikke begrenset til noen avledete tap, tilfeldige tap eller følgeskader, (ii) kostnadene ved anskaffelse av erstatningsprodukter eller tjenester, (iii) ethvert tap som følge av tap eller skade på data, og (iv) at FAVO, dets leverandører og lisensgiveres ansvar for direkte tap oppad er begrenset til det beløp tilsvarende det vederlag som du har betalt til FAVO AS i henhold til denne avtalen i tolv (12) måneders periode før kravet oppstod. FAVO AS påtar seg intet ansvar for feil eller forsinkelse som skyldes forhold utenfor deres rimelige kontroll. Ovenstående skal ikke gjelde i den utstrekning det er forbudt ved lov.

14. Generell representasjon og garanti

Du bekrefter og garanterer at (i) din bruk av tjenesten vil være i samsvar med FAVO AS's personvernerklæring, med denne avtalen og alle gjeldende lover og forskrifter (inkludert uten begrensning lokale lover og regler i ditt land, stat, byen, eller andre statlige området, i forbindelse med atferd og akseptabelt innhold, og med alle gjeldende lover angående overføring og eksport av tekniske data eksportert fra USA, EU eller i landet der du bor) og (ii) din bruk av nettsiden ikke vil krenke eller underslå de immaterielle rettighetene til en tredjepart.

15. Skadeserstatning

Du aksepterer å holde skadesløse FAVO AS, dets leverandører og lisensgivere, og deres respektive direktører, ledere, ansatte og agenter fra og mot alle krav og utgifter, inkludert advokathonorarer, som oppstår som følge av din bruk av tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til brudd på denne avtalen.

16. Diverse

Denne Avtalen utgjør hele avtalen mellom FAVO AS og deg angående de forhold som reguleres her. Enhver tilgang til eller bruk av Infoskjermen-tjenesten reguleres av lovgivningen i Norge unntatt regler om lovvalg, og eventuelle tvister som oppstår fra eller knyttet til avtalen skal eksklusivt refereres til domstolene i Stavanger, Norge. Hvis noen del av denne avtalen er ugyldig eller ikke kan håndheves, vil denne delen tolkes å gjenspeile partenes opprinnelige intensjon, og de resterende delene vil forbli i full kraft og effekt. En fraskrivelse av enhver part av vilkårene i denne avtalen eller eventuelt mislighold av disse, i ethvert tilfelle, vil ikke innebære en frafallelse av vilkåret eller et etterfølgende brudd av disse. Du kan overføre rettighetene dine under denne avtalen til enhver part som samtykker i, og godtar å være bundet av, dens vilkår; FAVO AS kan tildele sine rettigheter under denne avtalen uten vilkår.


Personvern

Ditt personvern er veldig viktig for oss. I FAVO AS vi har noen grunnleggende prinsipper:

Nedenfor er våre retningslinjer for personvern som inkorporerer disse målene. FAVO AS ("FAVO AS") driver flere nettsider, inkludert favo.no, pintomind.com, infoskjermen.no, og vi er behandlingsansvarlige for den informasjon vi samler inn om deg, som beskrevet i denne policyen. For eventuelle personopplysninger i innholdet du laster opp gjennom våre tjenester vil du imidlertid selv bli ansett som behandlingsansvarlig, og FAVO AS vil behandle personopplysningene på dine vegne, i tråd med Databehandlervilkårene og Vilkårene for bruk av tjenestene.

Det er FAVO AS' politikk å respektere ditt privatliv vedrørende all informasjon vi får under driften av våre nettsider. Hvis du har spørsmål om sletting eller korrigering av dine personopplysninger, vennligst ta kontakt med vårt supportteam på support@infoskjermen.no.

Grunnlag for vår behandling av personopplysninger om brukere av våre tjenester er at vi har en legitim interesse i å levere våre tjenester til deg, og at det er nødvendig å behandle personopplysninger om deg for å inngå en kontrakt med virksomheten du er en del av, og deg som en bruker av våre tjenester. I tillegg er noe av behandlingen vår basert på ditt samtykke som beskrevet nedenfor, og du kan trekke tilbake ditt samtykke som beskrevet nedenfor eller på vår web-tjeneste.

1. Personopplysninger samlet inn gjennom bruk av vår Web­tjeneste

Som de fleste nettside-operatører, samler FAVO AS ikke-personlig identifiserende informasjon av den typen som nettlesere og servere vanligvis gjør tilgjengelig, slik som nettlesertype, språkinnstillinger, refererende nettsted, og dato og klokkeslett for hver besøkende forespørsel. FAVO AS' formål ved å samle inn ikke-personlig identifiserbar informasjon er å bedre forstå hvordan FAVO AS' besøkende eller brukere bruker sin nettside. Fra tid til annen, kan FAVO AS slippe ut ikke-personlig identifiserende informasjon samlet, for eksempel ved å publisere en rapport om trender i bruken av nettsiden.

FAVO AS samler også potensielt personlig identifiserende informasjon som Internet Protocol (IP)-adresser for innloggede brukere av Infoskjermen-kontoer. Adressene for den enkelte bruker vil være synlig for kontoadministratorer.

2. Innsamling av personopplysninger ved registrering

Enkelte besøkende til FAVO AS' webtjenester velger å samhandle med FAVO AS på måter som krever at FAVO AS samler personlig identifiserbar informasjon. Mengden og typen av informasjon som FAVO AS samler avhenger av arten av samspillet. For eksempel ber vi besøkende som registrerer en konto på Infoskjermen å oppgi et brukernavn og e-postadresse. De som deltar i transaksjoner med FAVO AS ved å sette opp en konto, for eksempel blir bedt om å gi ytterligere informasjon, blant annet som nødvendig personlig og finansiell informasjon som kreves for å behandle disse transaksjonene. I hvert tilfelle, samler FAVO AS slik informasjon bare i den utstrekning det er nødvendig eller hensiktsmessig for å oppfylle formålet med brukerens interaksjon med FAVO AS. FAVO AS oppgir ikke personlig identifiserende informasjon, annet enn som beskrevet nedenfor.

Dersom du registrerer en konto på våre hjemmesider på vegne av ditt selskap, vil vi samle inn data om deg som kontaktperson for det aktuelle selskapet, slik som navn, e-post, foretrukket språk, landet du operer fra.

Dersom du som individuell bruker registrerer en konto på våre hjemmesider, kan vi samle inn data om deg, slik som; navn, e-post, tidspunkt for registrering, endring av opplysninger, tilgang og mottak av systemvarslinger, foretrukket språk og tidssone i tjenesten, innstillinger for applikasjoner levert av oss, om brukeren mottar e-post fra oss, kontoer og rolle i de ulike kontoene i vår tjeneste, hvilke innlegg brukeren har laget og er ansvarlig for, kontoer/andre brukere som brukeren har vervet, om noen, og tokens på alle innlegg som krever godkjenning fra tredjeparter, for eksempel Instagram.

For kontoer hvor det er benyttet kredittkort, bruker vi Stripe-tjenesten. Deres vilkår er tilgjengelige her: stripe.com/legal. Hvis du bruker vår Go-tjeneste lagrer vi den informasjonen som blir tilgjengelig fra mobil eller nettbrett når du laster ned programmene, for eksempel identifikasjon for enheten, navn og versjon på enheten, språk for bruk av tjenestene og hvilke skjermer som brukeren abonnerer på.

3. Nyhetsbrev

Hvis du er registrert som bruker av en Infoskjermen-konto og har levert e-postadressen din, kan FAVO AS av og til sende deg en epost for å fortelle deg om nye funksjoner, be om tilbakemelding eller bare holde deg oppdatert på hva som skjer med FAVO AS og våre produkter. Vi bruker primært våre ulike produkter, nettsider og blogger til å formidle denne typen informasjon, så vi forventer å holde denne type e-poster til et minimum. Ved å godta denne policyen samtykker du i denne bruken av dine personopplysninger, og du kan trekke tilbake samtykket ved å melde deg ut av vårt nyhetsbrev gjennom vår opsjonsløsning på e-postene vi sender ut.

4. Bruk av dine forespørsler og tilbakemeldinger til oss

Hvis du sender oss en forespørsel (for eksempel via en support-e-post eller via en av våre tilbakemeldingsmekanismer), forbeholder vi oss retten til å publisere innholdet (i anonymisert form) som hjelpemiddel for at vi skal kunne avklare eller svare på forespørselen din eller som hjelpemiddel for at vi skal kunne hjelpe andre brukere. Vi vil vi ikke publisere slikt innhold som inneholder dine personopplysninger, med mindre du uttrykkelig har samtykket til dette.

5. Aggregert statistikk

FAVO AS kan samle statistikk om atferden til brukere av- og besøkende til sine nettsteder. FAVO AS kan vise denne informasjonen offentlig eller formidle den til andre. Men FAVO AS oppgir ikke personlig identifiserende informasjon, annet enn som beskrevet i denne avtalen.

6. Overføring til tredjeparter

FAVO AS avslører potensielt personlig identifiserende og personlig identifiserende informasjon kun til de av sine ansatte, kontraktører og tilknyttede organisasjoner som (i) trenger informasjonen for å behandle den på FAVO AS' vegne, eller til å yte tjenester tilgjengelig på FAVO AS' nettsider, og (ii) som har avtalt eller er forpliktet til å ikke offentliggjøre det til andre, slik som offentlige organer, advokater og revisorer. Noen av de ansatte, kontraktører og tilknyttede organisasjoner kan befinne seg utenfor hjemlandet ditt, ved å bruke FAVO AS' tjenester, gir du ditt samtykke til overføring av slik informasjon til dem. Vi kan også overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS som en del av vår lagringstjeneste. Under slike omstendigheter er tilstrekkelige garantier for overføring til tredjepartsland på plass, for eksempel overføring til selskaper i USA som er dekket av EU-USAs personvernregler eller registeransvarlige i henhold til avtale som reguleres av EUs standardklausuler godkjent av EU. FAVO AS vil ikke leie ut eller selge potensielt personlig identifiserende og personlig identifiserende informasjon til noen. Annet enn til sine ansatte, kontraktører og tilknyttede organisasjoner, som beskrevet ovenfor, avslører FAVO AS potensielt personlig identifiserende og personlig identifiserende informasjon bare i respons til en stevning, rettskjennelse eller andre krav fra myndighetene, eller når FAVO AS mener i god tro at utlevering er nødvendig for å beskytte eiendom eller rettigheter av FAVO AS, tredjeparter eller allmennheten for øvrig. FAVO AS tar alle tiltak som er nødvendig for å beskytte mot uautorisert tilgang, bruk, endring eller ødeleggelse av potensielt personlig identifiserende og personlig identifiserende informasjon.

7. Regulering av personopplysninger i innhold som du kan laste opp gjennom bruk av våre tjenester

Våre tjenester gjør at brukerne kan publisere og laste opp innhold. Slikt innhold kan inneholde personopplysninger, avhengig av hva brukeren laster opp. For disse opplysningene vil brukeren eller brukerens bedrift være behandlingsansvarlig i henhold til relevant personvernlovgivning i forhold til FAVO AS, og FAVO AS vil være behandler av slik data på vegne av deg som databehandler. Separate databehandlingsvilkår regulerer slik behandling av personopplysninger, og slik behandling av personopplysninger er ikke dekket av denne policyen.

8. Cookies

En cookie er en streng av informasjon som et nettsted lagrer på en besøkende eller brukerens datamaskin, og som besøkende eller brukerens nettleser gir til nettstedet hver gang de kommer tilbake. FAVO AS bruker cookies for å hjelpe FAVO AS å identifisere og spore besøkende, deres bruk av FAVO AS' hjemmesider og tjenester, og deres tilgangspreferanser. Denne behandlingen er basert på ditt samtykke, som er gitt gjennom innstillingene i nettleseren din. FAVO AS' besøkende og brukere som ikke ønsker å ha cookies plassert på sine datamaskiner bør sette sine nettlesere til å avvise cookies før de bruker FAVO AS sine nettsider og tjenester, med den ulempen at visse funksjoner i FAVO AS nettsider og tjenester ikke kan fungere skikkelig uten hjelp av cookies. For mer informasjon om dine muligheter til å nekte cookies, vennligst besøk www.youronlinechoices.com/nor/.

9. Forretningsoverføringer

Hvis FAVO AS, eller en vesentlig del av sine eiendeler, ble kjøpt opp, eller i det usannsynlige tilfellet at FAVO AS avslutter virksomheten eller går konkurs, ville brukerinformasjon være en av de aktiva som er overført eller overtas av en tredjepart. Du erkjenner at slike overføringer kan forekomme, og at enhver erverver av FAVO AS kan fortsette å bruke din personlige informasjon som beskrevet i denne avtalen.

10. Reklame

Reklame som vises på noen av våre nettsteder kan bli levert til brukerne ved annonsepartnere, som kan sette cookies. Disse informasjonskapslene tillater at reklame­serveren gjenkjenner datamaskinen din hver gang de sender deg en nettannonse for å samle informasjon om deg eller andre som bruker datamaskinen. Denne informasjonen gjør annonsenettverk i stand til, blant annet å levere målrettede annonser som de mener vil være mest interessant for deg. Denne personvernerklæringen dekker bruk av informasjonskapsler ved FAVO AS og dekker ikke bruk av cookies av noen annonsører.

11. Tredjepartslenker

Av og til, strengt etter vårt skjønn, kan vi inkludere eller tilby tredjeparts produkter av tjenester på vårt nettsted. Disse tredjeparts nettsteder og tjenester har uavhengige retningslinjer for personvern. Vi har derfor ikke ansvar for innholdet og aktivitetene til disse nettstedene. Likevel ønsker vi å beskytte integriteten av nettsiden vår og tar gjerne imot tilbakemeldinger om disse nettstedene.

12. Lagring og sletting av personopplysninger

Vi lagrer kun personopplysninger om deg så lenge det er nødvendig for å levere våre tjenester til deg eller virksomheten du er knyttet til, eller så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser. Deretter vil vi slette dataene dine.

For eksempel sletter vi alt ditt innhold når en konto slettes, mens informasjon om kontaktpersonen for kontoen og faktureringsmaterialet lagres i 5 år for at vi skal kunne håndtere fremtidige forespørsler og overholde gjeldende lov. Når en bruker blir fjernet fra en konto, blir brukerinformasjonen slettet. Av sikkerhetshensyn gjør vi regelmessig sikkerhetskopier.

13. Dine rettigheter

Som en individuell bruker av våre tjenester har du rett til, på forespørsel, å gi opplysninger om dine personlige data som vi lagrer eller på annen måte behandler. Du har også rett til å få feilaktige personopplysninger rettet og rett til å blokkere eller slette dine personopplysninger. Under visse forhold har du rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger, og på de vilkår som følger av EU-forordning 2016/679 (GDPR), kan du be om å motta dine personlige data i et strukturert og vanlig format slik at det enkelt kan overføres til deg eller en annen databehandler du utpeker (dette kalles "dataportabilitet").

Dersom du har eventuelle klager angående behandlingen av dine personopplysninger, oppfordrer vi deg til å kontakte oss. Vennligst adresser eventuelle forespørsler i slike type saker som beskrevet ovenfor i denne personvernerklæringen. Vi informerer deg også om at du har lov til å sende inn klage til Datatilsynet.

14. Personvernendringer

Selv om de fleste endringene trolig vil være små, kan FAVO AS endre retningslinjene for personvern fra tid til annen, etter FAVO AS's eget skjønn, og vil gi varsel om slike endringer 2 uker i forveien. FAVO AS råder besøkende til jevnlig å sjekke denne siden for eventuelle endringer i retningslinjene for personvern. Hvis du har en Infoskjermen­-konto, bør du også sjekke dashbordet for varsler til disse endringene. Din fortsatte bruk av dette nettstedet etter eventuelle endringer i retningslinjene for personvern vil utgjøre din aksept av en slik endring.

15. Ditt samtykke

Ved å bruke våre nettsider, og alle relaterte tjenester samtykker du i våre vilkår for bruk og retningslinjer for personvern. Alle endringene i disse brukerbetingelsene og personvernreglene vil bli annonsert med to ukers varsel.


Databehandlervilkår for personopplysninger i Innholdet du laster opp

1. Bakgrunn og formål

Disse vilkårene ("Databehandlervilkår") regulerer behandling av personopplysninger som en del av innholdet fremskaffet av FAVO AS' kunder ved bruk av web-tjenesten Infoskjermen. Alle ord og uttrykk som brukes her, skal ha samme betydning som definert i Vilkårene for bruk av tjenestene.

Formålet med disse vilkårene er å regulere rettigheter og forpliktelser i henhold til lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og personopplysningsregulering av 15. desember 2000 nr. 1265 (personopplysningsforskriften) som inkorporerer EU-direktiv 9546 / EC, samt rettighetene og forpliktelsene i EUs forordning 2016/679 (GDPR), når og i den utstrekning den er implementert i norsk lov. Partenes forpliktelser i henhold til disse Databehandlervilkårene til å handle i overensstemmelse med EU-forordning 2016/679 ("GDPR"), gjelder bare når og i den grad forskriften er gjennomført og i trådt kraft i henhold til norsk lov. Disse vilkårene skal sikre at personopplysninger om de registrerte ikke vil bli brukt ulovlig eller kommer i hendene til tredjeparter.

Når du som kunde hos FAVO AS laster opp Innhold som inneholder personopplysninger, vil du bli ansett som behandlingsansvarlig for eventuelle personopplysninger i slikt Innhold i henhold til personvernlovgivningen, og du eller det selskap du registrerer for er derfor omtalt som "Behandlingsansvarlig" i det videre.

I den utstrekning det er personopplysninger i Innholdet, vil (i) FAVO AS være en databehandler for personopplysninger i Innholdet; (ii) Behandlingsansvarlig overholde sine forpliktelser som en behandlingsansvarlig i henhold til den relevante personvernlovgivningen; og (iii) FAVO AS overholde sine forpliktelser som databehandler i henhold til disse vilkår. Disse vilkårene gjelder bare så langt FAVO AS faktisk behandler personopplysninger som en del av Innholdet. Annen data i Innholdet som FAVO AS kan behandle, er ikke regulert av disse vilkår.

FAVO AS vil kun behandle de personopplysninger som Behandlingsansvarlig gir FAVO AS tilgang til via web-tjenesten Infoskjermen, og vedrørende de type individer som Behandlingsansvarlig gir til FAVO AS.

Behandlingsansvarlig skal sørge for at det er tilstrekkelig grunnlag for behandling av personopplysninger, herunder i den utstrekning det kreves av gjeldende personvernregler, innhente samtykke fra den registrerte.

2. FAVO AS' generelle plikter

FAVO AS skal kun behandle personopplysninger som de får tilgang til ved oppfyllelse av sine kontraktsrettslige forpliktelser overfor Behandlingsansvarlig. FAVO AS har ikke rett til å overlevere personopplysninger til uautoriserte tredjeparter.

FAVO AS skal følge de prosedyrer og instruksjoner for behandling av personopplysninger som Behandlingsansvarlig har gitt, og i den grad det er nødvendig for å overholde gjeldende lovgivning. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, instruksjoner fra Behandlingsansvarlig som en del av bruken av Infoskjermen-tjenesten.

Behandlingsansvarlig skal kun gi FAVO AS instruksjoner som er i samsvar med gjeldende lov. FAVO AS er forpliktet til å informere Behandlingsansvarlig dersom FAVO AS mener at en gitt instruksjon ikke er i samsvar med gjeldende lov. FAVO AS vil i samsvar med EU-forordning 2016/679 artikkel 28 (h) gjøre all nødvendig informasjon tilgjengelig overfor Behandlingsansvarlig, for å demonstrere overholdelse av forpliktelsene fastsatt i nevnte artikkel og tillate og bidra til revisjoner, herunder inspeksjoner utført av Behandlingsansvarlig eller av annen revisor som utpekt av Behandlingsansvarlig.

På forespørsel av Behandlingsansvarlig er FAVO AS forpliktet til å gi Behandlingsansvarlig nødvendig assistanse, for å få tilgang til dataene som er behandlet på vegne av Behandlingsansvarlig.

FAVO AS har taushetsplikt med hensyn til personopplysninger som de har tilgang til i samsvar med denne avtale. Dette gjelder også etter at avtalen med Behandlingsansvarlig er avsluttet. FAVO AS skal sikre at personer som er autorisert til å behandle personopplysninger på vegne av FAVO AS, er underlagt taushetsplikt ved lov eller gjennom avtale.

FAVO AS skal, med tanke på behandlingens art, så langt som mulig og med hensiktsmessige tekniske og organisatoriske midler, bistå Behandlingsansvarlig med å svare på registrerte forespørsler om oppfyllelse av den registreres rettigheter i henhold til gjeldende personvernlov.

FAVO AS skal i den grad det er relevant for avtaleforholdet, basert på hvilke personopplysninger som er tilgjengelige for dem og arten av behandlingen, bistå Behandlingsansvarlig med å overholde informasjonssikkerhetskravene, krav til melding til Datatilsynet og de registrerte, samt konsekvensanalyser i henhold til artikkel 32-36 i EU-forordning 2016/679.

FAVO AS skal oppfylle kravene til sikkerhetsforanstaltninger i henhold til personopplysningsloven og personopplysningsforskriften, herunder særlig personopplysningsloven § 13-15 med forskrifter, samt artikkel 32 i EU-forordning 2016/679.

Enhver bistand fra Favo AS som Behandlingsansvarlig krever i henhold til dette punkt 2 eller tilsvarende lovbestemmelser i personopplysningsregelverket, skal bli kompensert i henhold til gjeldende timepriser som er avtalt mellom partene, eller, dersom ingen timepris er avtalt, gjengs pris for slike ytelser.

3. Geografisk plassering av personopplysninger

FAVO AS holder til i Norge og vil hovedsakelig få tilgang til dataene dine i Norge fra vårt vanlige forretningssted.

FAVO AS bruker tjenester levert av Brightbox Systems Ltd ("Brightbox"). Brightbox fungerer som underentreprenør og databehandler, blant annet for lagringstjenester. Dine personopplysninger blir lagret på servere innen EU / EEA. Brightbox sine vilkår og betingelser for behandling av personopplysninger finnes her: www.brightbox.com/legal/.

Favo AS bruker tjenester levert av Filestack Inc. (“Filestack“) til opplasting, behandling og lagring av video. Filestack fungerer som underentreprenør og databehandler, blant annet for lagringstjenester. Videoer, og eventuelle personopplysninger i disse, som lastes opp til tjenesten vil bli behandlet og lagret på servere i USA, utenfor EU / EEA. Filestack sine vilkår og betingelser for behandling av personopplysninger finnes her: www.filestack.com/privacy/.

Innholdet kan bli tilgjengeliggjort av vårt personell i land utenfor EU/EØS, og lagres midlertidig i et land der Brightbox, Filestack eller dets agenter har fasiliteter, inkludert land utenfor EU.

Dersom personopplysninger skal overføres utenfor EU/EØS, skal det iverksettes tilstrekkelige garantier for slik overføring til tredjepartsland, for eksempel overføring til selskaper i USA som dekkes av EU/USAs personvernregler eller som er i samsvar med EUs standardklausuler godkjent av EU-kommisjonen.

4. Bruk av underdatabehandlere

FAVO AS bruker Brightbox og Filestack som underleverandører og databehandlere ("Underdatabehandler") for Innholdet ditt.

FAVO AS skal bare bruke Underdatabehandler til å behandle personopplysninger som er godkjent av Behandlingsansvarlig. Behandlingsansvarlig godtar herved utnevnelsen av Brightbox, Filestack og andre Underdatabehandlere som er oppført i disse Databehandlervilkårene, vilkårene for bruk av tjenesten tjenester eller personvernerklæringen, og aksepterer at FAVO AS kan endre sine Underdatabehandlere etter eget skjønn. Slike endringer av Underdatabehandlere skal underrettes til Behandlingsansvarlig gjennom oppdateringen av disse vilkårene eller gjennom en varsling på vår nettside. Behandlingsansvarlig kan motsette seg en slik avtale ved skriftlig varsel til FAVO AS, og FAVO AS kan i så fall velge å si opp avtalen ved skriftlig melding til Behandlingsansvarlig dersom Behandlingsansvarlig ikke godtar den nye Underdatabehandleren.

Alle som, på vegne av FAVO AS, utfører oppgaver hvor de aktuelle personopplysningene behandles, skal være underlagt samme forpliktelser overfor FAVO AS, i henhold til disse Databehandlervilkår.

5. Datakorrigering, og sletting

Gjennom tjenestene som FAVO AS leverer, vil Behandlingsansvarlig gis muligheten til å korrigere, blokkere, eksportere og slette Innhold slik det følger av funksjonaliteten til web-tjenesten Infoskjermen og Avtalen .

I løpet av avtaleperioden vil FAVO AS stille Innholdet tilgjengelig for Behandlingsansvarlig på en måte som er i samsvar med funksjonaliteten til web-tjenesten Infoskjermen og i samsvar med disse vilkårene. I den grad Behandlingsansvarlig, i bruk og administrasjon av web-tjenesten Infoskjermen, ikke har mulighet til å endre eller slette Innhold (som foreskrevet i gjeldende personopplysningslov), eller overføre Innhold til et annet system eller en annen tjenesteleverandør, vil FAVO AS på Behandlingsansvarliges regning innenfor rimelighetens grenser, legge til rette for slike tiltak i den utstrekning FAVO AS har lov til å gjøre det og har rimelig tilgang til det aktuelle Innholdet. Innhold som slettes av Behandlingsansvarlig skal slettes av FAVO AS innen rimelig tid og senest innen 2 måneder.

6. Varighet

Disse Databehandlervilkår gjelder mellom partene så lenge FAVO AS behandler personopplysninger som databehandler på vegne av Behandlingsansvarlig.

Ved brudd på disse vilkårene eller personopplysningsloven, kan Behandlingsansvarlig bestille FAVO AS for å stoppe videre behandling av dataene med umiddelbar virkning.

7. Oppsigelse

Ved oppsigelse av avtalen skal FAVO AS etter instruksjon fra Behandlingsansvarlig slette eller ødelegge alle dokumenter, data, disketter, CDer, etc. som inneholder personopplysninger som omfattes av disse vilkårene, slik det er beskrevet i avsnitt 6 ovenfor.

Ovennevnte gjelder bare dersom ikke annet følger av en eksplisitt avtale mellom partene eller gjeldende rett, for eksempel en forpliktelse til å lagre data for spesielle formål.

8. Kontraktsbrudd

Ved brudd på disse Databehandlervilkår gjelder reguleringen om erstatning, ansvar og begrensning av ansvar i Vilkårene for bruk av tjenesten.

Sist endret: 21. november 2019