English Svenska Dansk Norsk
Blogg infoskjermen.no

Nye vilkår

Publisert 03.02.2022 av Favo

Vi har oppdatert vilkårene som regulerer bruken av nettsidene og tjenestene våre. I prosessen har vi lagt stor innsats ned i å kartlegge og dokumentere at sikkerhet og personvern er godt ivaretatt i alle ledd. Der det har vært nødvendig, har vi skiftet leverandører og gjort endringer internt. Dette gjør Infoskjermen til et enda bedre valg med hensyn til personvern, og det er vi veldig fornøyde med og stolte over! 💫 Nedenfor kan du lese mer om prosessen og resultatet, og hva det betyr for deg.👇

Nye vilkår
På bakgrunn av spørsmål fra kunder justerte vi databehandleravtalen litt 22. mars 2022. Dette er endringer som ikke betyr noe for innholdet i artikkelen nedenfor, men vi har endret datoene for når de nye vilkårene trer i kraft. Les mer om endringene vi gjorde 22. mars i artikkelen Justering av databehandleravtalen.

Hvorfor nye vilkår?

I Infoskjermen forholder vi oss til personvern som en grunnleggende verdi, og arbeid med dette er derfor noe vi prioriterer høyt. De siste årene har økt fokus på personvern generelt, og skjerpet lovgivning gjennom EUs personvernforordning (GDPR) og Schrems II-dommen i EU-domstolen, bidratt til å løfte personvern enda høyere på dagsorden.

Endringene i de nye vilkårene er derfor et resultat av en systematisk og grundig gjennomgang over tid, som gjør at vi vet og kan dokumentere at vi møter kravene på en tilfredstillende måte.

Hva betyr dette for deg?

I praksis vil du ikke merke noen store endringer i selve tjenesten vår, men bak tjenesten ligger det noen viktige forandringer som gjør at du kan være trygg på at dine data blir behandlet sikkert.

Et eksempel på dette er at vi har byttet leverandør for lagring av opplastede videoer, slik at de nå lagres i Norge i stedet for i USA. Den observante bruker vil kanskje ha sett at brukergrensesnittet ved opplasting av video er litt forandret. Men den store forskjellen i denne sammenhengen er altså at dataene nå lagres i Norge, i tråd med kravene etter Schrems II-dommen, — en prinsipiell dom om overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

Litt om prosessen

I arbeidet med nye vilkår har vi fått svært god hjelp fra advokatfirmaet CLP, som har spesialisert seg blant annet på spørsmål om immaterielle rettigheter og personvern. De har også hjulpet oss tidligere, og har vært en trygg los gjennom hele prosjektet.

CLP har kikket oss i kortene, gått gjennom vilkår og avtaler vi har med våre leverandører, og hjulpet oss å vurdere nye tjenester når de gamle ikke holdt mål. Og — ikke minst — de har hjulpet oss med selve teksten i vilkårene. Særlig har vi hatt fokus på å sikre at vi oppfyller alle krav etter Schrems II-dommen.

— Favo jobber jevnlig og grundig med personvern som en del av sine interne arbeidsprosesser. Ut fra sin størrelse og øvrige ressurser er Favo blant de bedre i klassen på dette området. Advokat Stephan Brodschöll og advokatfullmektig Reidar Skalleberg i CLP

Den uttalelsen 👆 tar vi definitivt med oss som en fjær i hatten videre. 💫

Endringer i vilkårene

Endringene i vilkårene kan kort oppsummeres slik:

Hvis du ønsker å sammenligne, finner du de gamle vilkårene her.

Overgangen til nye vilkår og hva du må gjøre

De nye vilkårene blir publisert i dag, 3. februar 2022 22. mars 2022, og er gjeldende fra samme dag for nye kunder. For eksisterende kunder vil de nye vilkårene tre i kraft etter 2 uker, altså 17. februar 2022 5. april 2022.

Det er ditt ansvar som bruker og kunde å holde deg oppdatert rundt endringer i vilkårene, og vi ber deg derfor om å lese og sette deg inn i de nye vilkårene innen de trer i kraft. Vi gjør også oppmerksom på at din fortsatte bruk av eller tilgang til tjenesten, etter at vi nå har kunngjort disse endringene, anses som aksept av den nye avtalen. 🤝

Mulighet for å laste ned signert databehandleravtale

I tillegg til vilkårene, har vi nå også fått på plass mulighet for å laste ned signert PDF-versjon av databehandleravtalen, for dem som har ønske om å lagre disse signert. Last ned avtalen, fyll ut og signér, og returnér til support@infoskjermen.no — så har vi en signert avtale. Du finner lenke til å laste ned nederst i databehandleravtalen.

For dem som ikke laster ned gjelder også den samme databehandleravtalen, som er en del av våre vilkår.

Bruker ikke Google Analytics

Google Analytics ble nylig dømt av det østerrikske datatilsynet for å bryte Schrems II-dommen fra EU-domstolen. Bakgrunnen er at Google Analytics bruker amerikanske skytjenester, som kan bli tvunget av amerikanske myndigheter til å utlevere personopplysninger.

I 2019 byttet vi ut Google Analytics på våre nettsider, og bruker i stedet Fathom Analytics. Fathom anonymiserer alle data, og samler ingen personopplysninger.

Vi gjør det vi kan for å unngå cookies (og tilhørende cookies-varsel) på nettsidene våre. Noen cookies er nødvendige, for eksempel for å huske innlogging, men besøker du infoskjermen.no for første gang er vi stolte over at nettleseren ikke bruker noen cookies. 🚫🍪

Spør oss gjerne!

Da håper vi at du setter pris på endringene vi har gjort. 🙌😊 Og du — ikke nøl med å ta kontakt med oss om du har spørsmål! — Vi svarer mer enn gjerne på det du lurer på! 😊Arkiv over alle blogginnlegg
« 5 grunner til at Infoskjermen er genial for skoler   ||   Infoskjermen på Griffin School i Texas »