English Svenska Dansk Norsk
Blogg infoskjermen.no

Vær flere om administrasjonen

Publisert 07.03.2019 av Favo
Vær flere om administrasjonen

Du trenger ikke å være alene! Del på oppgaven med å administrere infoskjermen, så får dere en mer oppdatert og interessant infoskjerm, på kortere tid!

Bedre skjermer på kortere tid 🖥👌

Hos infoskjermen trenger man ikke å være alene om å oppdatere innholdet på infoskjermene, - man får minst 3 brukere per konto. Er du alene, så inviter en kollega som kan hjelpe deg med å holde infoskjermene oppdatert!

Når dere er flere som deler på oppgaven med å holde infoskjermene oppdatert med aktuell og viktig informasjon, kreves det mindre av hver enkelt person, og dere får en bra og oppdatert infoskjerm på kortere tid.

Ta bort gamle brukere og inviter nye 👨‍💻👩‍💻

Pass også på å se over lista over brukere på kontoen. Er det noen registrerte brukere som har sluttet hos dere? Fjern de brukerne som ikke lenger er aktuelle, og inviter nye kollegaer, sånn at dere sammen kan administrere innholdet på infoskjermene deres.

Du finner brukeradminstrasjonen ved å velge "Brukere" i menyen oppe til venstre på kontoen deres.

Ulik brukertilgang

Når du har sendt en brukerinvitasjon, kan du velge om brukeren skal være administrator, og ha alle rettigheter på kontoen, eller om vedkommende skal ha begrensede rettigheter.

Om du velger begrensede rettigheter, kan du velge hvilke skjermer brukeren skal kunne publisere til, og om denne skal kunne endre andres oppslag eller bare sine egne. Brukeren som står øverst i brukerlisten, er kontaktperson for kontoen.

Mer informasjon om å administrere brukere, finner du på våre supportsider.

Lykke til med administrasjonen av infoskjermene deres, og som alltid, - er det noe dere lurer på, er det bare å ta kontakt med oss på support@infoskjermen.no! 😊Arkiv over alle blogginnlegg
« Skjermløsning helt frivillig   ||   Infoskjermer på oljerigger »