English Svenska Dansk Norsk
Blogg infoskjermen.no

Kalenderoppslag gir oversikt

Publisert 01.10.2012 av Favo

For mange er kalenderoppslag både nyttig og tidsbesparende. Og enkelt er det også - både å komme igang og å vedlikeholde.

Eksempel på visning av møter i dag

Idéen bak kalenderoppslag

Idéen bak kalenderoppslag er å slippe å lage et eget oppslag (enten det er på oppslagstavla eller på inforskjermene) når det skjer noe. Hvis du f.eks. har møteromskalendere i Outlook eller Google henter infoskjermen.no automatisk fra disse via internett.

Infoskjermen.no henter og oppdaterer automatisk hendelser fremover i tid fra en digital kalender.

Du velger selv om det skal vises hendelser kun for i dag, eller om det skal vises fremover også, og hvor mange hendelser som skal vises samtidig. Du kan også vise fra flere kalendere i samme oppslag; da vil hendelsene "flettes" innimellom hverandre.

Henter fra kalender på Internett

Innholdet i kalenderoppslag hentes fra kalendere på Internett, via standardformatet for kalendere - ics. Dette er samme format som brukes hvis du skal abonnere på en kalender på telefonen. Hvis kalenderen kan levere ics-format kan du også vise den på infoskjermer.

Mange har slike kalendere tilgjengelig gjennom e-postsystemet de bruker (f.eks. Outlook), hvis ikke går det an å bruke f.eks. Google-kalender som er gratis. Eller du kan kombinere ved at du sender invitasjon fra Outlook til Google-kalende for de hendelsene du vil at skal vises på infoskjermene.

Reservasjoner, aktiviteter og møter oppdateres automatisk

Kalenderoppslag kan brukes til så mangt. Informasjon til besøkende, ansatte eller elever om aktiviteter. Informasjon om møter i dag. Informasjon om reservasjon av rom og ressurser.

Mulighetene er mange, og det beste er at oppslagene oppdateres automatisk. Med en gang hendelsen er slutt vil den slutte å vise på infoskjermene. Du kan legge inn langt frem i tid, du kan legge inn repeterende hendelser - og du slipper å huske å henge opp og ta ned lister og lignende.

 

Spørsmål eller kommentarer? Send en mail til oss: support@infoskjermen.no!Arkiv over alle blogginnlegg
« Gler seg over nynorske infoskjermar   ||   Sam Eyde videregående skole valgte oss »