English Svenska Dansk Norsk
Blogg infoskjermen.no

Interninformasjon hos Gilje Tre

Publisert 15.05.2012 av Favo

Dør- og vindusprodusenten Gilje Tre har seks infoskjermer - en i inngangspartiet, en i administrasjonen og fire i produksjonslokalene. Etter at de fikk infoskjermer klarer de enklere å få ut informasjon til alle ansatte.

Infoskjerm i avdeling for overflatebehandling hos Gilje Tre. På skjermen presenteres en ny ansatt.

- Beslutningen om å gå til anskaffelse av informasjonsskjermer var basert på erkjennelsen av at vi ikke var gode nok på informasjon til egne ansatte. Etter at skjermene har kommet opp klarer vi enklere å få ut en del informasjon kort og tydelig, samtidig – til alle, forteller økonomi- og HR-sjef Jon Harald Tune.

280 ansatte

Gilje Tre har i dag mer enn 280 ansatte som produserer vinduer og dører. Rogaland er det største enkeltmarkedet , men leveranser til både Østlandet, Sørlandet og Vestlandet og Storbritannia utgjør også en vesentlig del av omsetningen. På vindusfabrikken på Gilja har de brukt infoskjermen.no siden juni 2011.

Eget LEAN-system

I produksjonen brukes en spesiell metodikk for å fjerne flest mulig unødvendige operasjoner innenfor hvert enkelt produksjonsledd. Gilje Produksjonssystem (GPS), eller Lean-production, skaper også et bedre arbeidsmiljø fordi de ansatte får en unik innsikt i hvordan produksjonsprosessen fungerer i forhold til helheten, og gir økt effektivitet i produksjonen. 

- I produksjonen ser vi bare våre egne produkter, ikke den helheten de utgjør. Derfor publiserer vi 3D-tegninger og illustrasjoner av de prosjektene som vi leverer vinduer og dører til på infoskjermene, forteller Jon Harald Tune. Dette har vi fått mye positiv respons på fra våre ansatte som syns det er kjekt å se hvilken sammenheng produktene brukes i, fortsetter han.

Velkomst og informasjon om besøkende

Siden Gilje Tre har utviklet sitt eget produksjonssystem basert på LEAN-prinsipper har de mye besøk i sine produksjonslokaler av bedrifter og andre som ønsker å lære av deres erfaringer. For at de ansatte skal vite hvem som blir guidet rundt i bedriften blir alle besøk forhåndsannonsert på skjermene. Dette gir informasjon til de ansatte som da slipper å lure på hvem de besøkende er, og besøket føler seg velkommen og godt ivaretatt når de ser velkomstmeldingen på skjermene.

Presenterer nyansatte

Når nyansatte begynner blir de introdusert med bilde på skjermene som forteller hvem de er og hvor i organisasjonen de jobber. På ukentlig basis presenterer de også økonomiske nøkkeltall som ordreinngang og utfakturerte ordre. Sykefraværsstatistikk og annen statistikk publiseres også med jevne mellomrom.

Infoskjermer for å bli bedre på interninformasjon

Gilje Tre har fire skjermer i produksjonslokalene sine og to skjermer i administrasjonen. Den ene står i inngangspartiet og de legger alltid ut en velkomstmelding til deres besøkende. Det er viktig for dem at skjermene kan styres individuelt og at det er enkelt å legge tidsstyring på oppslagene.

- Vi bruker våre skjermer til det jeg beskriver som  kort og samtidig informasjon til våre ansatte. Skjermene kommer som et supplement til allerede eksisterende interne nyhetsbrev og oppslag av møtereferat, avslutter Tune.

 

Les mer om Gilje tre på deres nettside.

Spørmsål eller kommentarer? Send e-post til support@infoskjermen.no!Arkiv over alle blogginnlegg
« Fang oppmerksomhet med infoskjermer   ||   D-IKT i NDS´ profilavis »