Du har en kampanjekode! Registrer prøvekonto nå og spar kr 500!
English Svenska Norsk
Blogg infoskjermen.no

Lundeneset VGS bruker infoskjermen.no

Publisert 20.04.2010 av Favo

På Lundeneset VGS er det to infoskjermer; en i hovedinngangen og en i matsalen. Skjermene brukes flittig til å gi beskjeder og oppdatere både elever og ansatte.

Infoskjerm i matsalen på Lundeneset

Artikkelen er skrevet av Torleiv Åreskjold som er studie- og administrasjonsleder på Lundeneset VGS. Torleiv er også medarbeider i Favo AS som leverer infoskjermen.no. Lundeneset VGS er en kristen videregående internatskole i Ølensvåg i Nord-Rogaland.

Siden 2008

Lundeneset har hatt infoskjermer siden våren 2008. Frem til vi tok i bruk infoskjermen.no i mars brukte vi en egenutviklet webløsning som på mange måter var inspirasjonen til infoskjermen.no. Tett integrasjon med nettsida (lvs.no) er viktig slik at informasjon både er konsistent og enkel å vedlikeholde.

To skjermer

Vi har to infoskjermer; en i hovedinngangen og en i matsalen. I hovedinngangen bruker vi sidestolpe til nyheter og værmelding, og plasserer beskjeder og oppslag i hovedfeltet. I matsalen er avstanden til skjermen større, og elevene oppholder seg der lenger, så der kjører vi alle oppslag på hele skjermen. På begge skjermene vises middagsmeny, hvem som har tilsyn (vakt) og henvisning til skolens nettside i bunnlinjene.

Mange brukere

Alle ansatte som ønsker tilgang til å redigere inforskjermene har fått innlogging. Lærere, bibliotekar, kontorpersonale, informasjonsmedarbeidere, internatleder, miljøarbeider, IKT-ansvarlig osv. Ansatte (og elever) som ikke har tilgang sender e-post eller legger en lapp til andre som legger ut for dem.

Integrasjon med lvs.no

Infoskjermene på Lundeneset er tett integrert med skolens nettside lvs.no.


Vi har mulighet til å vise nyheter fra Fronter (skolens LMS) på infoskjermene. Hvis noen legger ut en nyhet i Fronter kan de aktivere RSS-oppslag fra Fronter slik at nyheten også vises på infoskjermene.

Andre oppslag

Andre oppslag som legges inn direkte på infoskjermen.no er beskjeder og informasjon, værmelding og nyheter.

Eksempler:

Utnytter tidsstyring

En utfordring med infoskjermene er å prioritere slik at informasjon ikke drukner i seg selv. Vi har streng politikk på at gamle oppslag fjernes fortløpende (til-dato på oppslaget) og vi forsøker også å kjøre "reklameoppslag" (f.eks. informasjon om arrangement langt frem i tid) på ettermiddager og kvelder.

Tidsstyringen gir også mulighet for å legge inn oppslag som vises fast på visse tider i uka. Eksempelvis vises informasjon om at "helsesøster er på skolen på mandager" på søndag kveld og mandag formiddag.

Enkelt utstyr

Infoskjermene kjøres på to vanlige flat-tver. Den ene er HD-Ready og den andre full HD. Begge fungerer bra, men skjermen med full HD er å foretrekke. PCene som brukes er en IBM som er "utgått på dato" og en bærbar HP med ødelagt skjerm. Begge pc-ene er tidligere elev-pcer som gjenbrukes til infoskjermene.

Begge skjermene/pcene kjøres over trådløst nettverk, som fungerer bra og er stabilt. Vi bruker Opera som nettleser på skjermene, og fjernstyrer dem via VNC og LogMeIn.Arkiv over alle blogginnlegg