Du har en kampanjekode! Registrer prøvekonto nå og spar kr 500!
Hjelpesider / Oppslagstyper og funksjoner

Facebook / Twitter

Oppslag som viser sosiale medier hjelper deg å ha oppdaterte infoskjermer. Systemet henter automatisk nytt innhold og holder folk oppdatert, samtidig som du får reklamert for hvor folk kan følge dere.

Facebook

Velg "Facebook" under "Nytt oppslag". Lim inn adressen til Facebook-siden du vil vise og klikk "valider". Hvis du ikke får opp resultat automatisk ved å søke på siden, kan du prøve å legge inn kun ID-nummeret i slutten på adressen i stedet for hele url-en, og så klikke på "valider".

Det er bare mulig å vise innhold fra sider. Hvis du ikke får opp din virksomhet når du søker kan problemet være at den er registert som sted, ikke side.

Her finner du mer informasjon om hvordan du kan opprette en "side" på Facebook: https://www.facebook.com/help/104002523024878?helpref=about_content

I utgangspunktet vises bare innlegg som er lagt inn av eier av siden. Hvis du også ønsker å vise innlegg fra andre kan du skrive inn "<all>" bakerst i søkefeltet.

Twitter

Vis oversikt med flere tweets eller vis en og en tweet der bilder tas med hvis det er dette.

Hvis du skriver #hashtag eller @brukernavn søkes det i alle tweets der disse er nevnt. Skriv <‑rt> uten mellomrom til #hashtag<‑rt> eller @brukernavn<‑rt> hvis du vil skjule retweets.

Skriv @@brukernavn hvis du vil vise tweets fra denne brukeren.

Du kan skrive inn en eller flere #hashtagger, @brukernavn og/eller @@brukernavn i søkefeltet. Skill søkeordene med mellomrom. Innleggene vil bli flettet og sortert kronologisk.

Hvis du skriver inn to #hash#tagger uten mellomrom vil bare tweets som inneholder begge hashtaggene vises.

TILBAKE TIL HJELPESIDER